Vakgebieden en methoden

Op onze school gebruiken we de volgende methodes:

VakgebiedMethode
Nederlandse taalStaal
(Aanvankelijk) lezenVeilig leren lezen
Begrijpend lezenNieuwsbegripXL en   Kidsweek
SpellingStaal
Rekenen en wiskundeAlles Telt
SchrijvenSchrijfdans en   Novoscript
EngelsGroove me
Lichamelijke oefeningBewegen samen   regelen
AardrijkskundeThema   Bronnenboeken
GeschiedenisThema   Bronnenboeken
Natuur/Biologie/TechniekThema   Bronnenboeken
Sociaal Emotionele vormingPAD / ZIEN
Muziek1,2,3 Zing
Handvaardigheid/Tekenen Diverse bronnenboeken


We onderkennen de volgende vakgebieden:
Voor groep 1/2:
spraak-taalontwikkeling, oriëntatie op jezelf en de wereld, spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, visuele waarneming, fijne en grote motoriek, muzikale vorming, ruimtelijke oriëntatie, handenarbeid, tekenen, lees-, taal-, reken- en schrijfvoorwaarden, zelfstandigheidbevordering, buitenspelen.

Voor de groepen 3 t/m 8:
lezen, taal / spelling, rekenen, schrijven, begrijpend lezen, OGO, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige vorming, verkeer, bewegingsonderwijs, sociale vaardigheden en mondeling taalgebruik.

Thematisch onderwijs binnen wereldoriëntatie
Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met activiteiten waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld. In de onderbouw worden speelhoeken over het thema ingericht die uitnodigen om al spelend nieuwe woorden en vaardigheden te leren. In hogere groepen gaan leerlingen op onderzoek uit om meer te leren over het thema. Maar er wordt ook kennis overgedragen, er worden deskundigen uitgenodigd of we gaan op stap om de “echte wereld” te ervaren. De klas wordt in de sfeer van het thema gebracht.

Kinderen krijgen niet alleen meer kennis over het thema, maar leren ook vaardigheden zoals samenwerken, plannen maken en een presentatie geven.
De leerkracht verbindt zijn  zijn/haar vakinhoudelijke kennis over bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en biologie aan het thema. Hij/zij maakt gebruik van bronnenboeken.
De themacyclus loopt volgens het ritme: startactiviteiten, spel en onderzoek, kennis- en informatiedeling, presentaties. We maken gebruik van de computer en internet, maar ook van de prachtige mediatheek met vele actuele boeken in de school.
Tijdens de thema werkuren wordt ook veel gewerkt aan taal en begrijpend lezen.

Cultuur
Cultuur komt in allerlei vormen aan bod in de themalessen. Daarnaast maken we jaarlijks gebruik van het aanbod van de Cultuurwijzer. Elk jaar volgen wij workshops en voorstellingen m.b.t. dans, drama, cultureel erfgoed, beeldende kunst, etc. De groepen 4 t/m 8 gaan rond 5 december naar de toneelvoorstelling van het ASK. Er wordt ook een school breed thema aangeboden met als hoofdthema techniek.

Techniek
Het vak techniek wordt geïntegreerd aangeboden binnen het thematisch onderwijs. Er zijn uitdagende materialen in de school aanwezig, waarmee de leerlingen ervaringen op kunnen doen op technisch gebied. Veel van onze kinderen zijn erg gemotiveerd om te leren door te doen. Door techniek op deze wijze aan te bieden,  worden de leerlingen ook voorbereid op het voortgezet onderwijs. De werkgroep techniek ondersteunt de collega’s hierbij. De werkgroep adviseert bij de invulling van de “technische” activiteiten binnen de thema’s en tijdens vrije momenten. De leerlingen in de midden- en bovenbouw doen elkaar mee aan de diverse activiteiten.
De groepen 7 doen elk jaar mee aan “de Week van de techniek”,

Bewegingsonderwijs
De Boemerang is sportactieve school en officieel gecertificeerd door het NOC/NSF. Minimaal 2 keer per week hebben de groepen 1 t/m 8 bewegingsonderwijs; eenmaal van de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de andere keer van de eigen groepsleerkracht.

De gymkleding bestaat uit: gymschoenen zonder zwarte zolen, sokken, een sportbroek en T-shirt of een gympak. Daarnaast wordt er na elke bewegingsles gedoucht, dus ook een handdoek is noodzakelijk.
Zonder bericht van de ouders doen alle kinderen mee aan de lessen bewegingsonderwijs en ook aan het douchen. Voor het bewegingsonderwijs gebruiken we de eigen gymzalen en bij goed weer gaan we indien mogelijk naar buiten of naar het park.
De school neemt veelvuldig deel met sportteams aan de verschillende interscholaire sporttoernooien, bijv. basketbal/ voetbal en de scholierencross.
Het deelnemen staat hierbij voorop, eventueel winnen is mooi meegenomen.