Mensen in de school

Ons team

Onze school heeft 14 groepsleerkrachten, 1 docent bewegingsonderwijs en 3 onderwijsassistente(s), die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.
In sommige groepen werkt de leerkracht 5 dagen en in een aantal groepen werken 2 leerkrachten in duo schap.
Het uitgangspunt is om in een groep niet meer dan 2 leerkrachten te laten werken. Helaas is dit organisatorisch niet altijd haalbaar.

Onderwijsondersteunend personeel
De school beschikt over een conciërge, een management ondersteuner, drie onderwijsassistentes en 1 gedragswetenschapper.
De onderwijsassistentes vinden hun werk in groep 1/2 en in groep 3/4 en 4/5 en zijn voornamelijk ter praktische ondersteuning (onderwijsondersteuning en instructie in kleine groepen en verzorging).

Vervanging

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt naar een vervangende leerkracht gezocht. Bij voorkeur de duopartner of een eigen schoolspecifieke invaller. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is wordt binnen eigen kring naar een oplossing gezocht. In het uiterste geval worden leerlingen verdeeld over de andere groepen. Als er te veel ziekte of afwezigheid is en er een onverantwoorde onderwijssituatie ontstaat, kan de directie besluiten een groep of groepen geen onderwijs te bieden voor de volgende dag of dagen. Dit altijd in overleg met ouders en bestuur.
Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, wordt deze begeleid door collega-groepsleerkrachten, de intern begeleider of de directeur en ligt het dagprogramma klaar. Elke groep heeft een groepsmap waarin de nodige gegevens staan en waarin wordt aangegeven welk programma er voor de komende dagen moet worden afgewerkt.

Bij langdurende vervanging wordt gewerkt met een inwerkplan en intervisie.

Bij ziekte van onderwijsondersteunend personeel kan pas na 8 weken voor een vervanger gezorgd worden.

Stage

SBO De Boemerang is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij studenten van diverse opleidingen een plek geven om te leren.

Wij hebben met de Katholieke PABO in Zwolle (KPZ) een samenwerkingsovereenkomst. Studenten vanaf het 2e leerjaar vinden bij ons een stageplaats.

In de meeste groepen (behalve groep 1/2) is op de maandag en dinsdag óf op woensdag en donderdag een student PW (pedagogisch werk of onderwijsassistent) van Aventus aanwezig.

Daarnaast zijn er soms studenten van diverse HBO/MBO opleidingen korte of lange tijd in onze school aanwezig, zoals het Saxion, Han of Calo.

Stageleergroep

De studenten van de diverse opleidingen en niveaus komen door het jaar heen 9 x bij elkaar om in de stageleergroep te leren van elkaar. Dit doen we door intervisie en het uitvoeren van een actueel schoolbrede opdracht.
In de stageleergroep staat leren van elkaar en samenwerken centraal.

Overige mensen in de school
Tijdens ons thema zijn er ook regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door mensen die hun ervaringen over het thema komen vertellen of gaan wij op bezoek bij bedrijven of instellingen om te leren van actuele situaties.
Ook worden er bijv. in het kader van levensbeschouwing, humanistische vorming of actief burgerschap mensen uitgenodigd of brengen we een bezoek aan (culturele) instellingen.

De leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep kinderen die hun groep vertegenwoordigen. Zij denken na en beslissen samen met de directeur Ingrid Teunissen over verschillende activiteiten en veranderingen die op school kunnen plaatsvinden. De raad komt 6 x per jaar bij elkaar.