Mensen in de school

Ons team

Op onze school werken leerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuners en twee gymleerkrachten.

In sommige groepen werkt de leerkracht 5 dagen en in een aantal groepen werken 2 leerkrachten in duo-schap.

Het uitgangspunt is om in een groep niet meer dan 2 leerkrachten te laten werken.

Onderwijsondersteunend personeel

De school beschikt over een conciërge, een management ondersteuner, en een gedragswetenschapper.

De onderwijsassistenten werken in alle bouwen  van de school en zijn voornamelijk ter ondersteuning van het onderwijs en verzorgen instructies in kleine groepen.

Vervanging

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt binnen de eigen school  een vervangende leerkracht gezocht. Bij voorkeur de duo partner of een schoolspecifieke invaller. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is wordt binnen eigen school naar een oplossing gezocht. In het uiterste geval worden leerlingen verdeeld over de andere groepen binnen de bouw.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, wordt deze begeleid door de school en ligt het dagprogramma klaar. Elke groep heeft een groepsmap waarin de benodige gegevens staan om goed les te kunnen geven aan de groep.

Bij langdurende vervanging wordt gewerkt met een schoolspecifiek inwerkplan.

Stage

SBO De Boemerang is een opleidingsschool. Dit betekent dat wij studenten van diverse opleidingen een plek in onze school geven om zich te ontwikkelen en te leren.

Wij hebben met de Katholieke PABO in Zwolle (KPZ) een samenwerkingsovereenkomst. Studenten vanaf het 2e leerjaar vinden bij ons een stageplaats.

Daarnaast zijn er studenten van diverse HBO/MBO afdelingen korte of lange tijd in onze school aanwezig, zoals het Aventus, Saxion, HAN of de Calo.

Stageleergroep

De studenten van de diverse opleidingen en niveaus komen door het jaar heen 9 x bij elkaar om in de stageleergroep te leren van elkaar. Dit doen we door intervisie en het uitvoeren van een actueel schoolbrede opdracht.
In de stageleergroep staat leren van elkaar en samenwerken centraal.

Overige mensen in de school
Tijdens ons thematisch onderwijs zijn er ook regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door mensen die hun ervaringen over het thema komen vertellen of gaan wij op bezoek bij bedrijven of instellingen om te leren van actuele situaties.
Ook worden er bijv. in het kader van levensbeschouwing, humanistische vorming of actief burgerschap mensen uitgenodigd of brengen we een bezoek aan (culturele) instellingen.

De leerlingenraad
De leerlingenraad is een groep kinderen die hun groep vertegenwoordigen. Zij denken na en beslissen samen met de directeur Ingrid Teunissen over verschillende activiteiten en veranderingen die op school kunnen plaatsvinden. De raad komt 6 x per jaar bij elkaar.