Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Gebruik mobiele telefoon

Leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze om 8.30 uur bij de leerkracht inleveren. De leerkracht bewaart de telefoons in  het afgeslotenLees meer


Gebruikersovereenkomst OuderApp

Leerplein055 vindt respectvol omgaan met elkaar belangrijk. Deze gebruikersovereenkomst veronderstelt dat gebruikers van de OuderApp vanuit hun eigen verantwoordelijkheid handelen naar hetgeen hierin is vastgelegd.Lees meer


Gezonde school

Sinds mei 2019 mogen wij ons Gezonde school noemen. Wij hebben dit behaald voor ons sport en beweeg aanbod. Hier zijn we trots op! BewegenLees meer


Gymrooster

Gymrooster schooljaar 2020-2021 Groep   1/2 maandag / woensdag / donderdag / vrijdag Groep   3 maandag / dinsdag (judo) / woensdag / donderdag /Lees meer


Leerlingenvervoer

De leerlingen komen meestal onder begeleiding van een ouder op de fiets of met de auto naar school. In de bovenbouw leren ouders hun kinderenLees meer


Leerplicht en verlof

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Ziekmeldingen: Ziekmeldingen verwachten wij altijdLees meer


Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. De kans bestaat daarmee dat medewerkers (vrijwillig) handelingen verrichten waartoe zijLees meer


Nieuwsbrief

U ontvangt één keer in de 2 á 3 weken per e-mail de Boemeranginfo, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kuntLees meer


Pauzes

In de groepen 3 t/m 8 is er om 9.50 uur tijd om te eten en drinken. De leerkracht leest voor / bespreekt de pauzeLees meer


Rookvrije schoolpleinen

Schoolpleinen van Leerplein055-basisscholen zijn rookvrij vanaf 1 januari 2020 De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen vanLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Schoolregels

In onze school hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over de regels die we met elkaar willen naleven. Er zijn 4 algemene schoolregels die in alleLees meer


Schoolreisjes en schoolkampen

Jaarlijks gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. U ontvangt hierover bericht in de 2e helft van het schooljaar. De groepenLees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school. Of minderLees meer


Social media

Op de website van de Boemerang, de ouderapp, Facebook en Instagram zullen regelmatig actuele foto’s te zien zijn van activiteiten met de kinderen, zoals bijv.Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van schooljaar krijgt u een overzicht met alle data van dat schooljaar. Verder krijgt u via de e-mail onze Boemeranginfo waarin eventueleLees meer


Verjaardagen

  Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogen jarigenLees meer