Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. De bibliotheek is gratis van 0 totLees meer


Gebruik mobiele telefoon

Leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben, mogen deze om 8.30 uur bij de leerkracht inleveren. De leerkracht bewaart de telefoons in  het afgeslotenLees meer


Gymrooster

Gymrooster schooljaar 2018-2019 Groep   1/2 maandag / woensdag / donderdag / vrijdag Groep   3/4 groep 3 maandag / woensdag / vrijdag groep 4Lees meer


Leerlingenvervoer

De leerlingen komen meestal onder begeleiding van een ouder op de fiets of met de auto naar school. In de bovenbouw leren ouders hun kinderenLees meer


Leerplicht en verlof

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Als uw kind om welkeLees meer


Nieuwsbrief

U ontvangt één keer in de 2 á 3 weken per e-mail de Boemeranginfo, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kuntLees meer


Pauzes

In de groepen 3 t/m 8 is er om 9.50 uur tijd om te eten en drinken. De leerkracht leest voor / bespreekt de pauzeLees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Schoolregels

In onze school hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over de regels die we met elkaar willen naleven. Er zijn 4 algemene schoolregels die in alleLees meer


Schoolreisjes en schoolkampen

Jaarlijks gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. U ontvangt hierover bericht in de 2e helft van het schooljaar. De groepenLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van schooljaar krijgt u een overzicht met alle data van dat schooljaar. Verder krijgt u via de e-mail onze Boemeranginfo waarin eventueleLees meer


Verjaardagen

  Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogen jarigenLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


Website

Op de website van de Boemerang zullen regelmatig actuele foto’s te zien zijn van activiteiten met de kinderen, zoals bijv. projecten, sportactiviteiten, uitvoeringen e.d. UiteraardLees meer