Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen.
Op school gebruiken wij de pasfoto van de leerlingen voor onze leerlingenkaart. De groepsfoto’s krijgen elk jaar een prominente plek in de gang boven.