Schoolregels

In onze school hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over de regels die we met elkaar willen naleven. Er zijn 4 algemene schoolregels die in alle klassen aan de muur hangen en we heel belangrijk vinden:

– Iedereen is welkom en hoort erbij
– We zorgen voor elkaar en hebben aandacht voor elkaar en elkaars spullen
– We lossen onze problemen op met woorden en helpen elkaar daarbij
– We leren met en van elkaar

Daarnaast zijn er een aantal pleinregels en klassenregels.

Dreigen, schoppen, slaan en spugen e.d. worden zowel binnen de school als op het plein niet getolereerd. Hiervoor ontvangen de leerlingen als waarschuwing een gele kaart. Bij herhaling volgt een rode kaart met daaraan gekoppeld een straf. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.