Het stimuleren van gewenst gedrag en sociale en emotionele vorming

Op de Boemerang werken we aan een goed pedagogisch klimaat door expliciet les te geven op het gebied van sociale vorming, maar ook door onderwijssituaties te creëren waarin onze leerlingen kunnen oefenen in samenwerken, communiceren en problemen oplossen, ook door in de klas te praten over ervaringen, gevoelens en problemen van leerlingen. We besteden direct aandacht aan ruzies en/ of conflicten en aan het op een goede manier oplossen ervan.
Bij de start van het schooljaar, maar ook regelmatig bij de instroom van nieuwe leerlingen, bespreken we de gedragsregels van de school en van de groep.

We vinden duidelijke gedragsregels een voorwaarde voor zowel de leerlingen als de medewerkers om een veilig en positief leerklimaat te kunnen creëren. We zijn ervan overtuigd dat we in zoveel mogelijk positieve bewoordingen moeten formuleren welk gedrag we willen zien op school, in de klas en op het plein.

We hanteren vier belangrijke leefregels op onze school. Zij vormen de kapstok waar alle andere regels aan opgehangen kunnen worden:

  • Iedereen is welkom en hoort erbij
  • We zorgen voor elkaar en hebben aandacht voor elkaar en elkaars spullen
  • We lossen onze problemen op met woorden en helpen elkaar daarbij
  • We leren met en van elkaar

De eerste schoolweken investeren we veel tijd in de groepsvorming. Dit geven we vorm in de zogenaamde Gouden Weken. De activiteiten die tijdens de Gouden weken worden aangeboden zullen in afstemming zijn met Kwink (onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling).
Zo worden er in alle groepen extra lessen gegeven die gericht zijn op het elkaar beter leren kennen, samen formuleren van positieve groepsregels en er wordt een (hernieuwde) basis gelegd voor samen werken en samen spelen. Er is dan veel aandacht voor thema’s als: wat zijn je talenten (waar word je blij van, wat inspireert je) en wat wil je leren, wat is nodig om goed samen te kunnen werken? Daarnaast is er aandacht voor het geven en ontvangen van complimenten.

We hanteren de eerste schoolweken een schoolbreed beloningssysteem om gewenst gedrag in te oefenen. Alle teamleden maken gebruik van tokens in de vorm van kleine zachte bolletjes (“appluisjes”), die in de groep met elkaar worden opgespaard en bij een volle bak mogen worden ingezet voor een gezellige groepsactiviteit.