Schoolregels

In onze school hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt over de regels die we met elkaar willen naleven. Er zijn 5 algemene schoolregels die in alle klassen aan de muur hangen en we heel belangrijk vinden:

  1. Wij gaan respectvol met elkaar om
  2. Luister naar elkaar
  3. Als we werken, stoor een ander niet
  4. Help een ander als het kan
  5. Hou je handen bij jezelf

Daarnaast zijn er een aantal pleinregels en klassenregels.

Dreigen, schoppen, slaan en spugen e.d. worden zowel binnen de school als op het plein niet getolereerd. Hiervoor ontvangen de leerlingen als waarschuwing een gele kaart. Bij herhaling volgt een rode kaart met daaraan gekoppeld een straf. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.