Sportnieuws

Combinatiefunctionaris:
Door allerlei omstandigheden hier op school ben ik er niet aan toegekomen om, via de vragenlijst, aangevraagde gesprekken in te plannen en deze te voeren. Vanaf deze week ga ik ze weer inplannen en neem ik contact met u op. Mocht u dringend een gesprek met mij willen hebben laat het mij weten via de mail of kom even de gymzaal binnen.
Mailadres: ebagerman@leerplein055.nl

Kidsrun – Midwinter Marathon 2019
Op 3 februari 2019 vindt weer de jaarlijkse Centraal Beheer Kidsrun plaats tijdens de Midwinter Marathon. De Kidsrun is voor alle kinderen t/m 12 jaar.
Inschrijven moet u zelf doen via : www.midwintermarathon.nl , dit kan tot 12 januari 2019.
Op de dag zelf kan niet meer worden ingeschreven . De kosten zijn 3 euro per kind.

Het team bewegingsonderwijs is dit jaar zeer uitgebreid. Naast de vaste teamleden hebben we dit jaar ook weer een aantal stagiaires die ons ondersteunen. Door de diversiteit in ons team zijn we steeds beter in staat om alle leerlingen op zijn eigen onderwijsbehoeften aan te spreken. We proberen leerlingen tijdens de gymlessen zoveel mogelijk individueel te begeleiden zodat er minder MRT buiten de gymlessen nodig is. Mochten er vragen zijn over de gymlessen of andere sportvragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen of bij ons langs komen.

Ons team bestaat uit

• Ely Bagerman: Vakdocent bewegingsonderwijs/MRT en combinatiefunctionaris (CF). Werkdagen: maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdag en vrijdag

• Jose Adema: Vakdocent bewegingsonderwijs. Werkdagen: vrijdag

• Melanie van den Dool Kinderoefentherapeut. Werkdagen: maandag en donderdag

• Lianne de Jonge: Kinderoefentherapeut. Werkdagen: woensdag en donderdag

• Anne van Driel: Stagiaire vakdocent bewegingsonderwijs. Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag

• Gina Valenti en Nordin Scholtens: Stagiaires van de Cios Arnhem, 3de jaars. Bewegingsagogie

Combinatiefunctionaris
Korte introductie:

Dit project loopt sinds 2013 .
Op de Boemerang vervult Ely Bagerman deze rol op de vrijdag. Zijn gymlessen worden op deze dag vervangen door Jose Adema vanuit Accres.

De combinatiefunctionaris is:

Een persoon die naast het geven van gymlessen ook andere sport/vrije tijd ondersteunende taken uitvoert. Zo kan de combinatiefunctionaris helpen bij:

• Het stimuleren van activiteiten op school waardoor leerlingen kennis maken met diverse activiteiten die zij mogelijk ook in hun vrije tijd kunnen ondernemen.

• Het vinden van een geschikte (sportieve) vrijetijdsbesteding voor kinderen. Wat zou een sport zijn die bij mijn zoon/dochter past?

• Adviseren bij welke vereniging er een goede plek zou kunnen zijn om de gewenste sport te beoefenen.

• Begeleiden van kinderen en ouders in de stap naar een vereniging toe.

• Ondersteunen van de vereniging, indien gewenst bij het werken met kinderen uit onze doelgroep.

• Opbouwen en onderhouden van een netwerk in de omgeving met organisaties die een rol kunnen spelen bij de invulling van de vrije tijd.

• Het afnemen van een 0-meting aan het begin van elk schooljaar, waarin we vragen aan de leerlingen welke zwemdiploma’s ze hebben, of ze aan sport doen of een andere hobby hebben. En zo ja, welke en indien van toepassing bij welke club of vereniging.

• Deze zelfde vragen stellen wij weer aan het einde van het schooljaar.

• De gegevens uit laatstgenoemde metingen gebruiken wij o.a. om te kijken wat de ontwikkelingen zijn bij onze leerlingen op het gebied van vrijetijdsbesteding en sportdeelname, zicht te krijgen/behouden op succesvolle sporten en verenigingen voor kinderen van onze school en om kinderen/ ouders gericht op de hoogte te kunnen stellen van de mogelijkheden qua aanbod en begeleiding binnen de verschillende clubs.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik ze graag. U kunt altijd contact met mij opnemen.

Sport van de maand
Sport van de maand biedt een kind elke maand diverse sportieve activiteiten waar het kind aan mee kan doen. U heeft een boekje ontvangen waarin het complete aanbod en alle sportevenementen die in Apeldoorn georganiseerd worden te vinden is.

Hoe werkt Sport van de maand?

Op www.sportvandemaand.nl vindt u alle informatie en ook het overzicht van alle sporten. Om uw kind aan te melden voor Sport van de maand dient u zich eerst te registreren op deze website. Als u een account heeft aangemaakt kan u uw kind(eren) toevoegen en vervolgens aanmelden bij (meerdere) activiteiten van Sport van de maand.

Om deel te nemen aan de sporten van Sport van de maand wordt er jaarlijks een bijdrage van €2,50 per kind gevraagd. Bij de eerste keer aanmelden wordt u verzocht om een betaling voor uw kind(eren) die u heeft opgegeven in uw account te voldoen. Voegt u later in het jaar nog een kind toe, dan betaalt u ook voor dit kind €2,50. Een kind sport dus voor €2,50 van september tot en met juni bij zoveel mogelijk activiteiten van Sport van de maand als hij/zij graag wil.

Alle leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 hebben een boekje Sport van de Maand ontvangen met middenin een handige kalender.

Schoolsporttoernooien
Ook dit jaar doen wij weer aan verschillende schoolsporttoernooien mee, zie agenda hieronder. Schoolsporttoernooien zijn een mooie gelegenheid om samen met je schoolgenootjes kennis te maken met verschillende sporten.
De leerlingen worden begeleid door docenten van de school en aangemoedigd door hun ouders /verzorgers.

Hoe werkt het opgeven?
Alle leerlingen krijgen een opgavebrief mee naar huis en moeten dan het antwoordenstrookje weer meenemen. Een week voor het toernooi krijgen de leerlingen die zich op hebben gegeven een brief mee naar huis met alle informatie erop. De uitnodiging wordt ook via de mail verstuurd.

Schoolsportagenda

Lijnbal groepen 4,5 op 28 november
Basketbal groepen 7 en 8 op 7 of 14 november (een van de dagen)
Tafeltennis groepen 7 en 8 op 30 januari
Zwemmen groepen 5 en 6 (zwemdiploma verplicht) op 13 februari
Scholierencross groepen 3 t/m 8 op 16 maart
Voetbal groepen 7/8 op 27 maart, 3 april, 10 april (een van de dagen, voorrondes)
Voetbal groepen 5/6 op 15 mei
Atletiekdagen: groepen 6 t/m 8 (onder schooltijd) op 27, 28 en 29 mei (een van de dagen)
Clubextra / sportmix
Club Extra is een speciale sportclub voor kinderen die nog geen aansluiting hebben bij een reguliere vereniging. Of dat nu komt door een bewegingsachterstand, door een stoornis, door overgewicht, het maakt niet uit. Club Extra wil kinderen een groep bieden om het plezier in bewegen te laten beleven. Accres heeft zes groepen Club Extra op vier locaties en ook vier verschillende dagen. Als u hier vragen over heeft dan kunt u ook bij mij (Ely Bagerman) terecht

Club Extra in het seizoen 2018-2019

Club Extra Oost
Maandag gymzaal Eekschildersdreef

Club Extra Zuid
Dinsdag gymzaal Mangaanstraat

Club Extra Noord
Woensdag gymzaal Ravelijn

Club Extra West
Donderdag gymzaal Jupiterlaan

En dan heeft Accres Sport Mix, een Club Extra een groep voor kinderen met een verstandelijke en/of fysieke beperking

Korte vakantie instuiven
In de herfstvakantie weer de goed bezochte instuiven voor (speciaal)basisschool jeugd. Accres heeft op alle dagen, behalve de vrijdag, instuiven in diverse zalen gepland en denken dat er voor de jeugd weer een aantrekkelijk aanbod ligt. De instuiven vinden plaats van 10 tot 12 uur en ’s middags van 13 tot 15 uur. Voor de kinderen die niet op vakantie gaan een leuke vrije tijdsbesteding. Zie ook onze website: www.sportstimuleringapeldoorn.nl voor meer informatie.

Tot slot
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties voor ons hebben, dan horen wij het graag van u.

Met vriendelijke groet,

Ely Bagerman / vakdocent bewegingsonderwijs

Delen via