Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument van het afgelopen schooljaar aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.

Jaarverslag 2022-2023 def

Omdat de planperiode met ingang van 2022 loopt per kalenderjaar zal het nieuwe jaarverslag in december 2023 gereed zijn.