Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De Boemerang is sportactieve school en officieel gecertificeerd door het NOC/NSF. Minimaal 2 keer per week hebben de groepen 1 t/m 6 bewegingsonderwijs; eenmaal vanLees meer


Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen voor schooljaar 2018-2019 zijn: Oriëntatie op een methode voortgezet technisch lezen Verbeteren leerkrachtvaardigheden directeLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument van het afgelopen schooljaar aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van deLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur lesLees meer