Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent.Lees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De Boemerang is sportactieve school en officieel gecertificeerd door het NOC/NSF. De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben 4 keer een half uur gymLees meer


Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen zijn dit jaar: Invoering van Opbrengst gericht werken bij Rekenen en Wiskunde Borging vanLees meer


Gezonde school

Sinds mei 2019 mogen wij ons Gezonde school noemen. Wij hebben dit behaald voor ons sport- en beweegaanbod. Hier zijn we trots op! Bewegen isLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag is ons verantwoordingsdocument van het afgelopen schooljaar aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van deLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer