Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn geschreven voor de periode van 2014-2018. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en de ondersteuningsplanraad besproken.Lees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning een basisschool aan leerlingen kan bieden. Het actuele schoolondersteuningsprofiel staat op onze website.Lees meer