Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn geschreven voor de periode van 2014-2018. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en de ondersteuningsplanraad besproken.Lees meer