De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen De toelating van nieuwe leerlingen Nieuwe leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring van Passend Onderwijs stromen bij voorkeur na een vakantie inLees meer


Extra begeleiding in de school

Training sociale vaardigheden in de Speel-o-theek: De Boemerang heeft een speel-o-theek. Hierin hebben we gezelschapsspelen die worden uitgeleend binnen onze school. Op deze manier wordtLees meer


Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakt (groeps)handelingsplannenLees meer


Groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs

In de loop van het laatste leerjaar wordt veel aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. De doorverwijzing naar de beste vervolgplek isLees meer


Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteitLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op drie manieren, namelijk: •      met methode gebonden toetsen •      met methode onafhankelijke toetsen •     Lees meer


Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.Lees meer


Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn en onderwijs. Ga hierover inLees meer


Onze leerlingen en de aanpak

De kinderen op de Boemerang hebben allemaal specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag. Zij hebben een andere onderwijsomgeving nodig dan de reguliereLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd opLees meer