De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen De toelating van nieuwe leerlingen Per 1 januari 2021 is er de gezamenlijke afspraak tussen de 3 besturen van deLees meer


Extra begeleiding in de school

Training sociale vaardigheden in de Speel-o-theek: De Boemerang heeft een speel-o-theek. Hierin hebben we gezelschapsspelen die worden uitgeleend binnen onze school. Op deze manier wordtLees meer


Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zo veel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakLees meer


Groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs

Alle leerlingen uit de groepen 8 krijgen een eindonderzoek. Daarna wordt een schooladvies geformuleerd en dit wordt verwoord in een onderwijskundig rapport. In uitzonderingsgevallen kanLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op drie manieren, namelijk: •      met methode gebonden toetsen •      met methode onafhankelijke toetsen •     Lees meer


Leesprotocol

Leerlingen die op de Boemerang komen zijn op de basisschool al gevolgd en begeleid met het protocol leesproblemen en dyslexie. Veel kinderen hebben ernstige leesproblemenLees meer


Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.Lees meer


Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn en onderwijs. Ga hierover inLees meer


Onze leerlingen en de aanpak

De kinderen op de Boemerang hebben allemaal een onderwijsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. Wij bieden een plek aan kinderen waar de leerontwikkelingLees meer


Schoolondersteuningsprofiel

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd opLees meer