Onze leerlingen en de aanpak

De kinderen op de Boemerang hebben allemaal specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag. Zij hebben een andere onderwijsomgeving nodig dan de reguliere basisschool.

Ze kunnen soms hun aandacht moeilijk richten of hebben een gering zelfvertrouwen. Soms zijn ze overbeweeglijk of druk, hebben moeite dingen goed waar te nemen of zijn onzeker. Ook beschikken sommige kinderen over te weinig vaardigheden om de leerstof op te nemen en te verwerken, om met elkaar of met volwassenen goed om te gaan.

De kinderen hebben meer moeite met het leerproces en er is vaak een andere aanpak nodig bij het leren en bij de gedragsontwikkeling.

Specifieke leerstoornissen vinden we bij het lezen (omkeringen, weglatingen en niet automatiseren), schrijven (moeite met fijne bewegingen), taal (bijvoorbeeld een geringe woordenschat), spelling (veel fouten in schrijfwijze van de woorden) en het rekenen (onnauwkeurig, omkeringen van getallen, weinig inzicht). Onze leerlingen hebben vaak meer instructietijd en oefening nodig. Daarnaast hebben veel kinderen extra aandacht nodig in de omgang met andere kinderen of volwassenen.

De school probeert door het scheppen van een prettige sfeer van acceptatie, de kinderen weer plezier in het schoolgaan en leren te geven. Ook sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de kwaliteiten van onze leerlingen. Daarbij zijn een persoonlijke relatie met de leerkracht en een uitdagende leeromgeving erg belangrijk.

Er wordt doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen. Daarvoor zijn er gespecialiseerde leerkrachten en in groep 1/2 en in de unit groep 3/4 en 4/5 onderwijsassistenten, die in relatief kleine groepen met de kinderen werken. Verder is er, vergeleken met het basisonderwijs, meer hulp in de school. Vakleerkrachten, specialisten, een management assistente en een conciërge maken het mogelijk dat de leerkracht zich ook echt bezig kan houden met zijn/haar onderwijskundige taak.