Onze leerlingen en de aanpak

De kinderen op de Boemerang hebben allemaal een onderwijsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. Wij bieden een plek aan kinderen waar de leerontwikkeling achter blijft, aan kinderen met diverse ontwikkelingsproblemen, aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes op het gebied van gedrag en aan kinderen met een combinatie van hiervoor genoemde factoren.

Onze leerlingen hebben een passende instructie nodig. Daarnaast bieden wij veel aandacht voor het sociaal emotioneel leren. We leren de kinderen emoties te kennen en te herkennen, zich kunnen inleven in de situatie van de ander en oplossen van sociale problemen. Een veilig pedagogisch klimaat is hier voor essentieel.
Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de kwaliteiten van onze leerlingen. Daarbij zijn een persoonlijke relatie met de leerkracht en een uitdagende leeromgeving erg belangrijk.

De school probeert door het scheppen van een prettige sfeer van acceptatie, de kinderen weer plezier in het schoolgaan en leren te geven. Ook sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de kwaliteiten van onze leerlingen. Daarbij zijn een persoonlijke relatie met de leerkracht en een uitdagende leeromgeving erg belangrijk.

Er wordt doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van de leerlingen.  Daarvoor zijn er gespecialiseerde leerkrachten en in groep 1/2 en in de unit 3/4 en 4/5 onderwijsassistenten, die in relatief kleine groepen met de kinderen werken. Verder is er, vergeleken met het basisonderwijs, meer hulp in de school. Vakleerkrachten, specialisten, een secretaresse en een conciërge maken het mogelijk dat de leerkracht zich ook echt bezig kan houden met zijn/haar onderwijskundige taak.