Leerlingenvervoer

De leerlingen komen meestal onder begeleiding van een ouder naar school. In de bovenbouw leren ouders hun kinderen zelfstandig naar school te fietsen.
Sommige leerlingen worden met de auto gebracht. We vragen ouders zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen.

Als een leerling op meer dan 6 km afstand van onze school woont, kan er gebruik gemaakt worden van leerling vervoer. Ouders kunnen een aanvraag indienen bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Apeldoorn. Het vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Als u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer wordt uw kind geplaatst in één van de taxibusjes van een vervoersbedrijf. De taxichauffeur is voor de ouders de contactpersoon om eventuele afspraken mee te maken over uw kind tijdens de taxirit. Als uw kind door ziekte of andere redenen niet meerijdt, bent u zelf verantwoordelijk om dit aan de taxichauffeur door te geven.

Op school is de directeur aanspreekpunt voor het leerlingenvervoer. Neemt u gerust contact op bij vragen of klachten rondom het vervoer.

Leerlingenvoer aanvragen Gemeente Apeldoorn: online (met Digid) https://www.apeldoorn.nl/contact_afdeling_leerlingenvoer óf op afspraak via telefoonnummer 14055

Ziekte / afwezigheid

Van belang is dat u bij ziekte of andere reden voor afwezigheid van uw kind het vervoerbedrijf hierover informeert én dat u tevens de school vóór 8.30 uur belt. Wanneer u dit verzuimt, is uw kind onwettig afwezig en bezorgt u ons en uzelf veel problemen.
Wanneer uw kind om welke reden dan ook de taxi mist, vragen wij u zo snel mogelijk de school te bellen en vervolgens uw kind zelf naar school te brengen.

Brengen en halen van kinderen

Regels en afspraken omtrent aankomst en vertrek van de leerlingen wordt met de leerlingen en nieuwe ouders op de eerste schooldag besproken.
Wij willen de aankomst en het vertrek van onze kinderen veilig verzorgen en daar kunt u ons bij helpen.

Onze leerlingen komen op diverse manieren naar school, daarom hebben we de ingang bij de gymzaal voor de fietsers gereserveerd en is de achteringang naast het gebouw van de tafeltennisvereniging voor de kinderen die met de auto en taxibussen komen. 

Taxibus en auto

  • de parkeerplekken tegen de school aan zijn gereserveerd voor de taxibussen en zijn gemarkeerd met een pion.
  • de overige parkeerplekken en de plekken tegen de Mheenhal kunt u gebruiken. Als deze bezet zijn, is er voldoende parkeerruimte achter de Mheenhal. Wij vragen u niet te parkeren rond de middenberm en tegenover de hoofdingang van de school. Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee voor onze fietsende leerlingen. Ook als u uw kind snel in of uit wilt laten stappen, vragen wij u uw auto te parkeren in de vakken.
  • De rijrichting rondom de middenberm gaat “tegen de klok” in. Ook de kinderen fietsen dus vanuit school direct rechtsaf. Wij vragen automobilisten rekening met hen te houden.

Wij gaan uit van uw medewerking om zo de veiligheid van onze kinderen te kunnen waarborgen.