Leerlingenvervoer

De leerlingen komen meestal onder begeleiding van een ouder op de fiets of met de auto naar school. In de bovenbouw leren ouders hun kinderen zelfstandig naar school te fietsen.
Sommige leerlingen worden met de auto gebracht.

Als een leerling op meer dan 6 km afstand van onze school woont, kan er gebruik gemaakt worden van leerling vervoer. Ouders kunnen een aanvraag indienen bij de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Apeldoorn. Het vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Als u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer wordt uw kind geplaatst in één van de taxibusjes van een vervoersbedrijf. De taxichauffeur is voor de ouders de contactpersoon om eventuele afspraken mee te maken over uw kind tijdens de taxirit. Als uw kind door ziekte of andere redenen niet meerijdt, bent u zelf verantwoordelijk om dit aan de taxichauffeur door te geven.

Op school is de directeur verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Neemt u gerust contact op bij vragen of klachten rondom het vervoer.

Ziekte / afwezigheid

Van belang is dat u bij ziekte of andere reden voor afwezigheid van uw kind het vervoerbedrijf hierover informeert én dat u tevens de school vóór 8.30 uur belt. Wanneer u dit verzuimt, is uw kind onwettig afwezig en bezorgt u ons en uzelf veel problemen.
Wanneer uw kind om welke reden dan ook de bus mist, vragen wij u zo snel mogelijk de school te bellen en vervolgens uw kind zelf naar school te brengen.

Regels en afspraken

Regels en afspraken omtrent aankomst en vertrek van de leerlingen wordt met de leerlingen op de eerste schooldag besproken. Wij willen aankomst en het vertrek van onze kinderen veilig verzorgen en daar kunt u ons bij helpen.

Aandachtspunten hiervoor zijn:

  • Parkeren van auto’s alleen in de vakken bij de Mheenhal. De vakken bij school zijn voor de taxibussen. Denk aan uw snelheid
  • Bij vertrek fietsen de leerlingen en ouders een ronde om het plantsoen, zodat wij allen in dezelfde richting rijden.
  • De kinderen uit groep 1/2 mogen bij aankomst direct naar hun eigen groep lopen.

Onze leerlingen komen op diverse manieren naar school, daarom hebben we de ingang bij de gymzaal voor de fietsers gereserveerd en is de achteringang naast het gebouw van de tafeltennisvereniging voor de kinderen die met de auto en taxibussen komen. 

Parkeren: 
Het parkeren bij het ophalen van de kinderen brengt regelmatig onveilige situaties met zich mee. Om deze te voorkomen vragen wij u om auto’s te parkeren in de parkeervakken achter de school. Als deze allen bezet zijn, is er voldoende parkeerruimte achter de sporthal. 

Wij vragen u om uw auto niet te parkeren langs het plantsoen tussen de school en de sporthal in, dit brengt zeer onveilige situaties voor onze fietsende leerlingen met zich mee. 

De rijrichting rondom het plantsoen achter de school gaat “tegen de klok in”. Ook de kinderen fietsen dus vanuit de school direct rechtsaf. Wij vragen automobilisten rekening met hen te houden. 

Voor de taxibussen zijn de parkeerplekken direct naast de school gereserveerd met pionnen. 

We gaan uit van uw medewerking om zo de veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen!