Gebruik mobiele telefoon

Leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze om 8.30 uur bij de leerkracht inleveren.
De leerkracht bewaart de telefoons in het afgesloten magazijn.
Om 14.30 uur worden de telefoons weer door de leerkracht uitgedeeld.