Website / ouderapp

Op de website van de Boemerang en de ouderapp zullen regelmatig actuele foto’s te zien zijn van activiteiten met de kinderen, zoals bijv. projecten, sportactiviteiten, uitvoeringen e.d.

Ieder schooljaar wordt opnieuw toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto’s op de website of in de ouderapp.