Social media

Op de website van de Boemerang, de ouderapp, Facebook en Instagram zullen regelmatig actuele foto’s te zien zijn van activiteiten met de kinderen, zoals bijv. projecten, sportactiviteiten, uitvoeringen e.d.

Ieder schooljaar wordt opnieuw toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers voor het plaatsen van foto’s van hun kind(eren) op de sociale media van de Boemerang.