Gezonde school

Sinds mei 2019 mogen wij ons Gezonde school noemen. Wij hebben dit behaald voor ons sport en beweeg aanbod. Hier zijn we trots op!
Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen; bewegen heeft een positieve invloed op het emotioneel welzijn. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen. Bewegen is gezond!
We hebben een breed sport en beweegprogramma en alle gymlessen worden verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs Ely Bagerman. Hij is tevens combinatiefunctionaris en zoekt in deze rol de verbinding en samenwerking op met plaatselijke sportaanbieders. In ons sport en beweegaanbod maken wij regelmatig gebruik van deze sportaanbieders. Ook werken wij graag met hen samen op de jaarlijkse sportdag. De combinatiefunctionaris zoekt, samen met ouders, verbinding en samenwerking met sportaanbieders in de gemeente Apeldoorn, die onze doelgroep een warm hart toedragen.

De kinderen van groep 1 t/m groep 4 gymmen 4 keer per week een half uur. De groepen 5 t/m 8 gymmen 2 keer per week een uur.
We hebben twee inpandige gymzalen en maken gebruik van de prachtige sportvelden in het Mheenpark. Dit park grenst direct aan onze school.
Wij bieden motorische remedial teaching (MRT) voor kinderen die speciale begeleiding en oefening nodig hebben op motorisch of sociaal emotioneel gebied. Deze lessen worden door Ely Bagerman onder schooltijd verzorgd.

Judo
Naast gym hebben we op school judoles. Deze lessen worden verzorgd door Sven Borst.

Buiten schooltijd doen we mee aan de door Accres georganiseerde sportactiviteiten en toernooien zoals: voetbal, scholierencross, basketbal, tafeltennis, softbal etc.
Ook stimuleren wij onze leerlingen gebruik te maken van het sportaanbod van de “sport van de maand” kalender.

Jaarlijks organiseren wij de Koningsspelen/ een sportdag. Hierbij komen kinderen wederom in aanraking met een breed aanbod van sport en bewegen.

In de pauzes spelen onze kinderen op het voor hen bestemde plein. Deze pleinen zijn ruim en bieden veel spel en beweegmogelijkheden. We maken gebruik van diverse speel en sport materialen. Elke grote pauze wordt er wekelijks een ander “pauzespel” gespeeld onder leiding van een leerkracht. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze hier aan mee doen. Wij geven onze kinderen mee dat het samen spelen en bewegen goed en plezierig is.

Elk jaar maken we gebruik van de regeling “Schoolfruit”. De leerlingen eten dan drie keer per week in de pauze fruit dat ons aangeboden wordt door een subsidieregeling vanuit de EU.

We stimuleren het gezond eten en trakteren op onze school.