Gezonde school

Sinds mei 2019 mogen wij ons Gezonde school noemen. Wij hebben dit behaald voor ons sport- en beweegaanbod. Hier zijn we trots op!
Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen; bewegen heeft een positieve invloed op het emotioneel welzijn. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen. Bewegen is gezond!

We hebben een breed sport- en beweegprogramma en alle gymlessen worden verzorgd door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Ely Bagerman is naast vakleerkracht tevens combinatiefunctionaris en zoekt in deze rol de verbinding en samenwerking op met plaatselijke sportaanbieders. In ons sport- en beweegaanbod maken wij hier regelmatig gebruik van. Ook werken wij graag met hen samen op de jaarlijkse sportdag.

Om een juiste sport voor uw kind te zoeken, kan Ely als combinatiefunctionaris, samen met u het eerste contact leggen met sportaanbieders in de gemeente Apeldoorn, die onze doelgroep een warm hart toedragen.

De kinderen van groep 1 t/m groep 4 gymmen 4 keer per week een half uur. De groepen 5 t/m 8 2 keer per week een uur.
We hebben twee inpandige gymzalen en maken gebruik van de prachtige sportvelden in het Mheenpark. Dit park grenst direct aan onze school.
Wij bieden motorische remedial teaching (MRT) voor kinderen die speciale begeleiding en oefening nodig hebben op motorisch of sociaal emotioneel gebied. Deze lessen worden door Ely Bagerman onder schooltijd verzorgd.

Judo
Naast gym hebben we op school judoles. Deze lessen worden door Sven Borst verzorgd.

De groepen 3 t/m 7 krijgen op de dinsdagochtend judo. Judo is sterk gericht op het sociaal emotioneel leren. De kinderen ontwikkelen daarbij hun zelfvertrouwen, leren “te vallen en weer op te staan” zonder zich te bezeren.

Buitenschoolse sportactiviteiten
Buiten schooltijd doen we mee aan de door Accres georganiseerde sportactiviteiten en toernooien zoals: voetbal, scholierencross, basketbal, tafeltennis, softbal etc.
Ook stimuleren wij onze leerlingen gebruik te maken van het sportaanbod van de “sport van de maand” kalender.

Koningsspelen
Jaarlijks organiseren wij de Koningsspelen-sportdag. Hierbij komen kinderen wederom in aanraking met een breed aanbod van sport en bewegen.

Pauzes
In de pauzes spelen onze kinderen op het voor hen bestemde plein. Deze pleinen zijn ruim en bieden veel spel- en beweegmogelijkheden. We maken gebruik van diverse speel- en sportmaterialen. In de grote pauze wordt door de sectie bewegingsonderwijs met stagiaires waar mogelijk een “pauzespel” gespeeld onder leiding van een leerkracht. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze hier aan mee doen. Wij geven onze kinderen mee dat het samen spelen en bewegen goed en plezierig is.

Schoolfruit en -zuivel
Elk jaar maken we gebruik van de regeling “Schoolfruit” en “Schoolzuivel”. De leerlingen eten dan drie keer per week in de pauze fruit en melk dat ons aangeboden wordt door een subsidieregeling vanuit de EU.

10-uurtje
Om 10 uur krijgt elke leerling een gezond tussendoortje: krentenbol, crackers met kaas, een boterham met smeerkaas of ontbijtkoek.

Kinderen kunnen zelf kiezen of ze dit aannemen of liever hun eigen tussendoortje eten.