Buitenschoolse opvang (BSO/VSO)

Vanaf begin 2023 is kinderopvang Loofles in het gebouw van onze school een groep voor specialistische BSO gestart.

Het betreft de BSO+ voorziening. Deze buitenschoolse opvang is niet regulier maar betreft gespecialiseerde opvang. Hiervoor is directe aanmelding of inschrijving niet mogelijk, dit gaat via een beschikking van de gemeente.