Buitenschoolse opvang (BSO/VSO)

Vanaf begin 2023 is kinderopvang Loofles in het gebouw van onze school een groep voor specialistische BSO gestart.

Het betreft de BSO+ voorziening. Deze buitenschoolse opvang is niet regulier maar betreft gespecialiseerde opvang. Hiervoor is directe aanmelding of inschrijving niet mogelijk, dit gaat via een beschikking van de gemeente.

Tussenschoolse opvang
Tussen de middag heeft iedereen een half uur pauze van 12.00-12.30 uur. Alle kinderen blijven over. Er zijn geen kosten aan verbonden. De leerkrachten eten met de kinderen in eigen klas en de pleinwacht wordt gedaan door het personeel van de Boemerang.