Buitenschoolse opvang (BSO/VSO)

Op de Boemerang is geen vorm van buitenschoolse opvang aanwezig.
Dit is door de wet niet geregeld, omdat de SBO-school een regiofunctie heeft.
De kinderen komen naar school uit alle wijken van Apeldoorn en de direct omliggende plaatsen.

Tussen de middag heeft iedereen een half uur pauze van 12.00 – 12.30 uur. Alle kinderen blijven over. Er zijn geen kosten aan verbonden. De leerkrachten eten met de kinderen in de eigen klas en de pleinwacht wordt gedaan door het personeel van de Boemerang.

Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of er VSO- en BSO-behoeften zijn bij onze ouders.

Wij houden u van deze ontwikkeling op de hoogte.