Toelating

Voor aanmelding en plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze TLV kan een school aanvragen bij het MultidisciplinaireOverleg (MDO) van het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn. Zie hiervoor de website: http://www.swvapeldoornpo.nl

Als een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring SBO heeft kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken voor een kennismakings- of een intakegesprek op de Boemerang.

Delen via