Toelating

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs gestart.

Voor aanmelding en plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs is een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) nodig. Deze TLV kan een school aanvragen bij het MultidisciplinaireOverleg(MDO) van het SWV Passend Onderwijs Apeldoorn. Zie hiervoor de website: http://www.swvapeldoornpo.nl

Als een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring SBO heeft kunnen de ouders/verzorgers een afspraak maken voor een kennismakings- of een intakegesprek op de Boemerang.

Delen via