Combinatiefunctionaris

Korte introductie:

Dit project loopt sinds 2013 .
Op de Boemerang vervult Ely Bagerman deze rol op de vrijdag. Zijn gymlessen worden op deze dag vervangen door Jose Adema vanuit Accres.

De combinatiefunctionaris is:

Een persoon die naast het geven van gymlessen ook andere sport/vrije tijd ondersteunende taken uitvoert. Zo kan de combinatiefunctionaris helpen bij:

• Het stimuleren van activiteiten op school waardoor leerlingen kennis maken met diverse activiteiten die zij mogelijk ook in hun vrije tijd kunnen ondernemen.

• Het vinden van een geschikte (sportieve) vrijetijdsbesteding voor kinderen. Wat zou een sport zijn die bij mijn zoon/dochter past?

• Adviseren bij welke vereniging er een goede plek zou kunnen zijn om de gewenste sport te beoefenen.

• Begeleiden van kinderen en ouders/ verzorgers in de stap naar een vereniging toe.

• Ondersteunen van de vereniging, indien gewenst bij het werken met kinderen uit onze doelgroep.

• Opbouwen en onderhouden van een netwerk in de omgeving met organisaties die een rol kunnen spelen bij de invulling van de vrije tijd.

• Het afnemen van een 0-meting aan het begin van elk schooljaar, waarin we vragen aan de leerlingen welke zwemdiploma’s ze hebben, of ze aan sport doen of een andere hobby hebben. En zo ja, welke en indien van toepassing bij welke club of vereniging.

• Deze zelfde vragen stellen wij weer aan het einde van het schooljaar.

• De gegevens uit laatstgenoemde metingen gebruiken wij o.a. om te kijken wat de ontwikkelingen zijn bij onze leerlingen op het gebied van vrijetijdsbesteding en sportdeelname, zicht te krijgen/behouden op succesvolle sporten en verenigingen voor kinderen van onze school en om kinderen/ ouders gericht op de hoogte te kunnen stellen van de mogelijkheden qua aanbod en begeleiding binnen de verschillende clubs.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan hoor ik ze graag. U kunt altijd contact met mij opnemen.

Delen via