De Boemerang voor speciaal basisonderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. We sluiten in ons onderwijs aan bij de sterke kanten van onze kinderen. Dit doen we  door betekenisvol onderwijs met ze te maken.  Leren met je hoofd, maar ook met je hart en handen, is de manier waarop wij met de kinderen werken. We noemen dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

Lees meer over ons OGO-onderwijs

De gouden weken – groep 1/2

donderdag 20 september 2018

De afgelopen weken zijn we met veel plezier aan het werk gegaan met elkaar! De eerste weken hebben we gewerkt en gespeeld over: “ik ben ik en jij bent jij” We hebben geleerd dat: “Regels ons kunnen helpen” We hebben afspraken met elkaar gemaakt. Bijvoorbeeld: Er is er één die praat zodat het luisteren beter


Groep 3/4 – Start van de gouden weken

vrijdag 7 september 2018

Groep 3-4 heeft een leuke start gemaakt met de gouden weken. Deze weken staan in het teken van elkaar leren kennen en het vormen van een hechte groep. In de zandbak van de school van de school waren ineen goudstukken te vinden. Deze stenen hebben we in een mooi zakje gedaan met daarin een wens


Groep 3 – Wat je allemaal kunt doen met appels!

vrijdag 7 september 2018

Wat kunnen we veel met appels!! Juf Tineke en juf Nienke hebben appels geraapt in de tuin van een oud collega. In de klas hebben we er van alles mee gedaan. We hebben er allereerst overheerlijke appelmoes mee gemaakt. De volgende dag maakten we appelsap en aan het eind van de week appelcadeautjes. Wat was