De Boemerang voor speciaal basisonderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. We sluiten in ons onderwijs aan bij de sterke kanten van onze kinderen. Dit doen we  door betekenisvol onderwijs met ze te maken.  Leren met je hoofd, maar ook met je hart en handen, is de manier waarop wij met de kinderen werken. We noemen dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

Lees meer over ons OGO-onderwijs

Workshop acteren voor de camera

vrijdag 22 maart 2019

Vandaag hebben de groepen 5/6-6/7-7a en 7b een workshop acteren voor de camera mogen volgen. Ze hebben zichzelf leren voorstellen en in duo’s verschillende scènes uitgespeeld. Het was een gezellige ochtend!


Natuur, groeien

vrijdag 22 maart 2019

Wat is het gegroeid!!!


En dit is het resultaat!

vrijdag 22 maart 2019

De tuinkers gaat mee naar huis, lekker op een beschuitje of in de sla.