De Boemerang voor speciaal basisonderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. We sluiten in ons onderwijs aan bij de sterke kanten van onze kinderen. Dit doen we  door betekenisvol onderwijs met ze te maken.  Leren met je hoofd, maar ook met je hart en handen, is de manier waarop wij met de kinderen werken. We noemen dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

Lees meer over ons OGO-onderwijs

Speelotheek

donderdag 15 november 2018

De speel o theek medewerkers werken nu elke vrijdagmiddag als de bovenbouw spellen komt lenen. Maar het is ook leuk om zelf nog te spelen.  


De gouden weken in groep 6/7

donderdag 18 oktober 2018

De afgelopen tijd zijn wij druk geweest met het thema gouden weken. We hebben elkaar leren kennen en onszelf gepresenteerd aan de hand van de ik-doos. In het begin was dit best spannend, maar door naar elkaar te luisteren kwamen wij erachter dat er veel overeenkomsten tussen ons zijn. Daarnaast hebben wij aan het begin


De gouden weken in groep 5

donderdag 18 oktober 2018

In groep 5 hebben we hard gewerkt om van onze klas een fijne gezellige klas te maken met mooie gouden momenten. Ons doel was om iedereen het gevoel te geven dat hij /zij ertoe doet en erbij hoort. We helpen elkaar als iets moeilijk is en problemen lossen we op. Ook hebben we hard aan