De Boemerang voor speciaal basisonderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. We sluiten in ons onderwijs aan bij de sterke kanten van onze kinderen. Dit doen we  door betekenisvol onderwijs met ze te maken.  Leren met je hoofd, maar ook met je hart en handen, is de manier waarop wij met de kinderen werken. We noemen dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

Lees meer over ons OGO-onderwijs

Afsluiting thema.

vrijdag 26 april 2019

Gisteren hebben wij met een aantal ouders ons thema Plastic afgesloten. De kinderen hadden zich goed voorbereid. Iedereen stond op zijn plekje en vertelde zijn verhaal. Het was een geslaagde middag!


De andere helft van groep 5…

vrijdag 12 april 2019

Maakte samen een fantasie dier van papier mache. En kijk het resultaat!


Lente

donderdag 4 april 2019

Kuikens in de klas