De Boemerang voor speciaal basisonderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. We sluiten in ons onderwijs aan bij de sterke kanten van onze kinderen. Dit doen we  door betekenisvol onderwijs met ze te maken.  Leren met je hoofd, maar ook met je hart en handen, is de manier waarop wij met de kinderen werken. We noemen dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

Lees meer over ons OGO-onderwijs

Onderwijsstaking 15 maart 2019

dinsdag 19 februari 2019

Op vrijdag 15 maart 2019 staken medewerkers in alle onderwijssectoren. Ook in het basisonderwijs leggen medewerkers het werk neer. Het overgrote deel van de Leerplein055-scholen zal op 15 maart dicht zijn. De meeste collega’s die op vrijdag werken, hebben aangegeven op 15 maart te staken. Dat betekent dat ook onze school gesloten blijft en wij vragen


Ouderapp

dinsdag 19 februari 2019

Binnen het platform van onze website is door Leerplein055, het schoolbestuur waar ook onze school onder valt, een app ontwikkeld voor ouders. Ons team heeft de app inmiddels in gebruik genomen. Met deze app is het voor ons mogelijk om via een beveiligde omgeving met u te kunnen communiceren. De app is vanaf nu een officieel communicatiekanaal


Techniekdag groep 7B

dinsdag 19 februari 2019

Donderdagmorgen is groep 7 creatief bezig geweest op een techniek dag van TechnoDiscovery. Na veel voorbereidingen op school, mochten de kinderen deze dag écht aan de slag met het bouwen van een brug. Hier een plankje, daar een spijker of een schroef. Er komt geen lijm aan te pas. De juf vond het best even