De Boemerang voor speciaal basisonderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. We sluiten in ons onderwijs aan bij de sterke kanten van onze kinderen. Dit doen we  door betekenisvol onderwijs met ze te maken.  Leren met je hoofd, maar ook met je hart en handen, is de manier waarop wij met de kinderen werken. We noemen dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

Lees meer over ons OGO-onderwijs

Sinterklaasviering in groep 5 t/m 8

donderdag 6 december 2018

Op 5 december hebben we in de bovenbouw natuurlijk de verjaardag van Sinterklaas gevierd. In de onderbouw was hij al eerder op bezoek geweest en heeft daar persoonlijk cadeautjes gebracht. Vanaf groep 5 verrassen de kinderen en juffen elkaar! En dat is dit jaar echt weer heel goed gelukt: wat een geweldige surprises werden voorzichtig


Examen speel-o-theek medewerkers

donderdag 29 november 2018

Onder belangstelling van veel ouders hebben Anne, Galed, Marlissa, Elvira, Flore en Ravi examen gedaan voor speel-o-theek medewerker. Ze deden het super goed en ze hebben allemaal hun diploma verdiend. Zij gaan nu op de woensdag of vrijdagmiddag, als de speel-o-theek open is voor de groepen, bij toerbeurt als medewerker aan het werk. Veel succes


Speelotheek

donderdag 15 november 2018

De speel o theek medewerkers werken nu elke vrijdagmiddag als de bovenbouw spellen komt lenen. Maar het is ook leuk om zelf nog te spelen.