De Boemerang voor speciaal basisonderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. We vangen kinderen op die aangewezen zijn op specialistische zorg die niet geboden kan worden in het reguliere basisonderwijs. Een kind kan volgens ons alleen tot ontwikkeling komen in een veilige en harmonieuze omgeving. We sluiten in ons onderwijs aan bij de sterke kanten van onze kinderen. Dit doen we  door betekenisvol onderwijs met ze te maken.  Leren met je hoofd, maar vooral ook met je hart en handen,  is de manier waarop wij met de kinderen werken. We noemen dit Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO).

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

Lees meer over ons OGO-onderwijs

Inzameling gebruikte kleding

maandag 4 januari 2016

Oproep aan de leerlingen van SBO De Boemerang Zilverschoon 104, Apeldoorn  Onze school zamelt gebruikte kleding, ander textiel en oude schoenen in en de opbrengst gaat naar onze school en naar Pax-Kinderhulp. Wat niet meer past, haal dat nu maar uit de kast.  Veel afval wordt nog niet gescheiden ingezameld. Ook de inwoners van onzeLees verder


Drukke week voor groepen 8

vrijdag 12 mei 2017

Wat een kanjers!! Dit was een week van heel hard werken, de eindtoets maken en echt starten met de musical! Trots op onze schoolverlaters 🙂


Afsluiting thema tweede wereldoorlog

maandag 1 mei 2017

Wat een indrukwekkende dag hebben we gehad vandaag. Groep 8a en 8b bezochten het Airborne museum in Oosterbeek en een erebegraafplaats. Dit ter afsluiting van ons thema over de Tweede Wereldoorlog.