Sport

Bewegingsonderwijs
De groepen hebben twee of drie keer per week bewegingsonderwijs. Twee keer van de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de andere keer van de eigen groepsleerkracht. De gymkleding bestaat uit: gymschoenen (geen zwarte zolen),  sokken, sportbroek + T-shirt of gympak. Zonder tegenbericht van de ouders doen alle kinderen mee aan de gymlessen. Voor de bewegingslessen gebruiken we de eigen gymzalen en bij goed weer gaan we indien mogelijk naar buiten, naar het park.

Daarnaast neemt de school veelvuldig deel met schoolteams en individueel aan de verschillende interscholaire sporttoernooien (basketbal, voetbal, crossloop, slagbal, tafeltennis enz.). Het deelnemen staat hierbij voorop, het evt. winnen is mooi meegenomen.

Visie en doelstellingen bewegingsonderwijs op de Boemerang
Het bewegingsonderwijs maakt een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Dit houdt in dat er binnen het bewegingsonderwijs zowel aan de motorische als aan de sociale emotionele ontwikkeling gewerkt wordt.

De doelstellingen van het vak bewegingsonderwijs zijn:

  • Kinderen helpen binnen het ontwikkelen van motorische vaardigheden
  • Bewegingsonderwijs leent zich bij uitstek voor de ontwikkeling van sociaal emotionele ontwikkeling
  • Lessen bewegingsonderwijs moeten een plezierige bezigheid zijn
  • De gymzaal als een veilige plaats leren ervaren, zodat kinderen zichzelf kunnen zijn
  • Bewegingsonderwijs als introductie in de sportcultuur in Nederland.

Zorgstructuur
Rondom het bewegen en sporten van kinderen heeft de school een aantal vakmensen in dienst (zie rooster):
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
2 kinder-oefentherapeuten, die individuele kinderen helpen onder schooltijd
1 combinatiefunctionaris (cf)

De combinatiefunctionaris:
* begeleiden van leerlingen en ouders naar een passende sportvereniging of sportaanbieder
* begeleiden van een vereniging of sportaanbieder in onze doelgroep

* Binnen de school zijn een aantal mogelijkheden om de zwakkere bewegers verder te helpen.

* MRT – Motorisch remedial teaching – senso motorische training

* Begeleid buiten spelen

Schoolomgeving
De school beschikt over een eigen grote gymzaal (inpandig) en een kleinere gymzaal/therapie-lokaal. Beide zalen worden intensief gebruikt.

De Boemerang beschikt over 3 pleinen. Een plein voor de jongere kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) met vooral mogelijkheden als een grote zandbak, een speel- en klimhuisje, diverse karren, steppen en fietsen. Verder is er een voetbalhoekje. De andere 2 pleinen zijn zowel voor de kinderen uit de midden- als bovenbouw. Op één plein zijn vooral veel spelmogelijkheden (basketbal, voetbal, tafeltennis en een groot klimrek); op het andere plein een zandbak en verder vooral speelruimte om te rennen, tikkertje te spelen en te knikkeren. Daarnaast maken de kinderen groepsgewijs gebruik van het park achter de school en nemen dan spelmateriaal mee. Het park wordt ook gebruikt voor speciale activiteiten.

Naast al deze speeltoestellen en materialen wordt er ook begeleid spelen aangeboden. Leerlingen kunnen samen met een docent, in een groepje, een spel spelen of voetballen.
 

Schoolsport
De school neemt aan activiteiten van de Schoolsportkalender deel.
voetbal
atletiek
crossloop
slagbal
basketbal
handbal
tafeltennis
circulatie volleybal
zwemmen.

Ten aanzien van de deelname van schoolsport heeft de school het volgende standpunt: deelname staat open voor alle kinderen. Kinderen melden zich met toestemming van de ouders/ verzorgers aan.

Speciale evenementen op sportgebied

  • Nationale sportweek
  • Koningsspelen
  • Verschillende sport aanbieders komen in de school of de leerlingen gaan naar de locatie
  • Sportevenementen passen bij schoolbrede thema’s
  • Accres scholentour

Delen via