Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over het bijbrengen van en respect hebben voor de kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In de Nederlandse samenleving staan eenLees meer


Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daarLees meer


Missie van Leerplein055

Bij Leerplein055 streven we naar zo inclusief mogelijk openbaar onderwijs. We worden gedreven door de gedachte dat ieder kind welkom is en erbij hoort. WijLees meer


Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Binnen het openbaar onderwijs zijn álle kinderen welkom zoals ze bij ons binnenkomen. Het openbaar onderwijsLees meer