Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van schooljaar krijgt u een overzicht met alle data van dat schooljaar in een aanvulling op deze schoolgids. Verder krijgt u via uw kind de Boemeranginfo waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie23-12-2017 t/m 07-01-2018
Krokusvakantie24-02-2018 t/m 04-03-2018
Paasweekend30-03-2018 t/m 02-04-2018
Tulpvakantie27-04-2018 t/m 13-05-2018
2e Pinksterdag21-05-2018
Zomervakantie14-07-2018 t/m 26-08-2018

 

Onderbouw vrije dagen:

13-10-2017 / 22-12-2017 / 23-02-2018 / 13-07-2018

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl.

Hier is een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.