De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen

De toelating van nieuwe leerlingen
Per 1 januari 2021 is er de gezamenlijke afspraak tussen de 3 besturen van de SBO-scholen en het Samenwerkingsverband, dat leerlingen na elke vakantie instromen, met uitzondering van verhuisleerlingen en in hele specifieke situaties.

Zindelijkheid van kleuters
Wanneer uw kind bij de toelating tot de school overdag niet zindelijk is, zal met de ouders afgesproken worden hoe we hier op school mee omgaan, bijv. vaker naar de wc laten gaan, gebruik van luiers, verschoning bij ongelukjes enz. Dringend verzoeken we de ouders om actief mee te werken aan de zindelijkheidstraining van hun kind, eventueel met behulp van een GGD-verpleegkundige. Het kan ook voorkomen dat we ouders zullen vragen hun kind te komen verschonen. Zindelijk zijn op school is nodig om goed aan het onderwijs te kunnen deelnemen.

Voor oudere kinderen die ’s nachts niet zindelijk zijn en bijv. meegaan op een schoolkamp, verzoeken we u contact met de leerkracht op te nemen. Het komt regelmatig voor en is geen reden om niet mee op schoolkamp te gaan. We zullen er alles aan doen om dit goed te begeleiden.