De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen

De toelating van nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring van Passend Onderwijs stromen bij voorkeur na een vakantie in op school.

Zindelijkheid
Wanneer uw kind bij de toelating tot de school overdag niet zindelijk is, zal met de ouders afgesproken worden hoe we hier op school mee omgaan, bijv. vaker naar de wc laten gaan, gebruik van luiers, verschoning bij ongelukjes enz. Dringend verzoeken we de ouders om actief mee te werken aan de zindelijkheidstraining van hun kind, eventueel met behulp van een GGD-verpleegkundige. Het kan ook voorkomen dat we ouders zullen vragen hun kind te komen verschonen. Zindelijk zijn op school is nodig om goed aan het onderwijs te kunnen deelnemen.

Voor oudere kinderen die ’s nachts niet zindelijk zijn en bijv. meegaan op een schoolkamp, verzoeken we u contact met de leerkracht op te nemen. Het komt regelmatig voor en is geen reden om niet mee op schoolkamp te gaan. We zullen er alles aan doen om dit goed te begeleiden.