Extra begeleiding in de school

Training sociale vaardigheden in de Speel-o-theek:

De Boemerang heeft een speel-o-theek. Hierin hebben we gezelschapsspelen die worden uitgeleend binnen onze school. Op deze manier wordt ook het samenspelen in de klas gestimuleerd.

In de speel-o-theek werken kinderen van de Boemerang, de zgn. speel-o-theek medewerkers.

Leerlingen uit verschillende groepen werken samen om spellen uit te lenen en spelletjesbegeleider te worden. Hiervoor volgen ze eerst een cursus, die gegeven wordt door juf Clementine.

In deze speel-o-theek cursus ligt het accent op het aanleren en oefenen van sociale vaardigheden op een “speelse” manier. We leren hoe je iemand welkom heet, iemand op een aardige manier kunt helpen, vragen stelt aan een ander, luistert naar een ander, complimentjes kunt geven, een spel uitlegt, goed samenspeelt, registreert wie het leent, enz.

Na een cursus van 6 bijeenkomsten kunnen deze leerlingen een diploma verdienen. Dit diploma wordt uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij ouders / verzorgers worden uitgenodigd. Na de cursus worden de medewerkers in teams verdeeld en bij toerbeurt ingezet bij de wekelijkse opening van de speel-o-theek.

MRT (motorische remedial teaching)

Naast de lessen bewegingsonderwijs voor de groep is er ook de mogelijkheid tot het volgen van extra lessen bewegingsonderwijs. Deze lessen motorische remedial teaching worden gegeven door de docent bewegingsonderwijs. Het gaat hierbij om het verbeteren van vaardigheden bij spelen en het verminderen van angsten tijdens het sporten, het inlopen van bewegingsachterstanden en het stimuleren van beweging. Deze lessen worden in overleg met ouders en het begeleidingsteam gegeven.

Logopedie

De logopedist heeft een dependance van haar praktijk op school. Dit biedt de mogelijkheid een kind onder schooltijd te behandelen.
Ouders bespreken met de huisarts, medisch specialist of tandarts/orthodontist de mogelijke verwijzing.
Hierna volgt een onderzoek. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders.
Met een verwijzing worden alle kosten door de ziektekostenverzekeraar vergoed.
De samenwerking met ouders is heel belangrijk, ouders dienen het grootste gedeelte van de behandeling aanwezig te zijn.

Kinderoefentherapie Cesar

De therapeuten van Kinderoefentherapie hebben een dependance van hun praktijk op school. Dit geeft de mogelijkheid een kind onder schooltijd te behandelen. Ook hier geeft de leerlingbegeleidingscommissie een advies voor een motorisch onderzoek aan ouders.
Ouders bespreken met de huisarts, medisch specialist de mogelijke verwijzing.
Hierna volgt een onderzoek. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders.
Met een verwijzing worden alle kosten door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Speltherapie

De therapeuten van Speltherapie hebben een dependance van hun praktijk op school. Dit geeft de mogelijkheid een kind onder schooltijd te behandelen.

Ouders bespreken met de huisarts of medisch specialist de mogelijke verwijzing.
Hierna volgt een onderzoek. Dit wordt vervolgens besproken met de ouders. Met een verwijzing worden alle kosten door de ziektekostenverzekeraar vergoed.