Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen zijn dit jaar:

  • Invoering van Opbrengst gericht werken bij Rekenen en Wiskunde
  • Borging van de sociaal emotionele methode KWINK
  • Invoering van de Wereldoriëntatie methodiek STevig WOB