Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen voor schooljaar 2018-2019 zijn:

  • Oriëntatie op een methode voortgezet technisch lezen
  • Verbeteren leerkrachtvaardigheden directe instructie en het activeren van leerlingen
  • De borging van de nieuwe rekenmethode “Alles Telt”
  • Het voeren van kindgesprekken door leerkrachten; indien mogelijk ook bij sommige oudergesprekken
  • Meedoen aan een pilot afname eindtoets groepen 8 in april/mei 2017
  • Visie-ontwikkeling ICT in de school