Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen voor schooljaar 2020-2021 zijn:

  • Didactisch handelen versterken middels coöperatieve werkvormen. Leerlingen meer betrekken bij eigen leerproces en persoonlijke leerdoelen middels kindgesprekken.
  • Doorontwikkeling OPP’s: passende perspectieven en referentieniveaus/ implementeren resultatenmonitor inspectie.
  • Sociale vaardigheid en pedagogisch klimaat versterken middels talentgesprekken en talentontwikkeling
  • Teamontwikkeling in de-escalerend werken en training traumasensitief werken.
  • Voortzetting onderzoek SEO en WOB leerteams teneinde een passende keuze te maken.
  • Versterken ouderparticipatie; opzetten ouderactiviteiten-commissie
  • Burgerschap verdere invulling binnen WOB-aanbod en voortzetten leerlingenraad
  • Herinrichting schoolplein