Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen zijn dit jaar:

  • Borging van Opbrengstgericht werken bij Rekenen en Wiskunde
  • Invoering Begrijpend Luisteren en Lezen binnen ons thematisch aanbod
  • Herhaling teamtraining traumasensitief werken
  • Optimalisatie technisch leesonderwijs