Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs.

[Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd]

De Boemerang heeft gekozen voor 880 uren in de schooljaren 1 t/m 4 en voor 1000 uren in de schooljaren 5 t/m 8.

uren OB: groep 1 t/m 4uren OB+BB: groep 5 t/m 8
Totaal beschikbaar van52×25,75 + 5,552×25,75 + 5,5
1-10-19 t/m 30-9-20 (A)1344,501344,50
Vakanties / vrije dagen (B)urenuren
Leerpleindag (2020)5,55,5
Herfstvakantie
21-10 t/m 25-10-201925,7525,75
Kerstvakantie
23-12 t/m 03-01-202051,551,5
Krokusvakantie
24-02 t/m 28-02-202025,7525,75
Pasen
vr 10-4 t/m 13-4-20201111
Meivakantie
27-04 t/m 08-05-202051,551,5
Koningsdag valt in meivakantie
Bevrijdingsdag valt in meivakantie
Hemelvaart vakantie
21-05 t/m 22-05-20201111
Pinksteren
1-6-20205,55,5
Zomervakantie
20-07 t/m 28-08-2020154,5154,5
Subtotaal (B)342342
Beschikbaar voor onderwijs (A-B)1002,501002,50
Verplicht aantal lesuren8801000
Marge uren122,502,50
Lestijden
Ma, di, woe en vr zijn 5,5 uur en woensdag 3,75 uur (8.30 – 12.15), samen 25,75 uur per week
Inzet van marge uren
OB: 4 extra vrije vrijdagen (18-10, 20-12, 21-2, 17-7)22
OB: 34 x vrijdag korter 2,5 uur;
vrijdag dan tot 11.30 uur85
groep 1/2 OVM 2 x een dag11
Studiedag groep 1/23,75
121,750
Saldo0,752,50