Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, teamleider, intern begeleiders, groepsleerkrachten, taal/leesspecialist, vakleerkracht bewegingsonderwijs en onderwijs ondersteunend personeel zoals orthopedagoog, taal/leesspecialist enz.

In de school zijn de volgende taken/functies te onderscheiden:

groepsleerkracht
onderwijsassistent
taal/leesspecialist
vakleerkracht bewegingsonderwijs
directeur
conciërge
administratieve kracht
orthopedagoog
intern begeleider
motorisch remedial teacher
gedragsondersteuner
stage coördinator
ICT-specialist

De groepsleerkrachten vervullen vnl. lesgevende taken. Daarnaast heeft iedere leerkracht een aantal taken die jaarlijks verdeeld worden zoals bijv. bedrijfshulpverlening, het organiseren van de mediatheek, computerbeheer, enz. Er zijn werkgroepen gemaakt waarin personeelsleden allerlei onderwerpen uitwerken en afstemmen.
Logopedie en kinderoefentherapie zijn als dependance van particuliere praktijken op school gevestigd.
Ouders kunnen hier vrijwillig voor kiezen.