Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, teamleider, intern begeleiders, groepsleerkrachten, taal/leesspecialist, vakleerkracht bewegingsonderwijs en onderwijs ondersteunend personeel zoals gedragswetenschapper, taal/leesspecialist enz.

In de school zijn de volgende taken/functies te onderscheiden:

Groepsleerkracht
Onderwijsassistent
Taal- /leesspecialist
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Directeur
Pedagogisch Conciërge
Management assistente
Gedragswetenschapper
Intern begeleider
Motorisch remedial teacher
Cultuurcoördinator
WOB coördinator
Opleider in school
Gedragsondersteuner
Stagecoördinator
Rekencoördinator
ICT-specialist
Vertrouwenspersoon

De groepsleerkrachten vervullen vnl. lesgevende taken. Daarnaast heeft iedere leerkracht een aantal taken die jaarlijks verdeeld worden zoals bijv. bedrijfshulpverlening, het organiseren van de mediatheek, computerbeheer, enz. Er zijn werkgroepen gemaakt waarin personeelsleden allerlei onderwerpen uitwerken en afstemmen.