De directie

De directeur van de school is Ingrid Teunissen. In de dagelijkse organisatie werkt zij samen met Marlies Tasman als teamleider.

De Boemerang is een moderne, actieve, lerende organisatie met grote eigen inbreng van de teamleden.

Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de directeur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.