Ontwikkelingsperspectiefplan

Iedere leerling in het SBO heeft een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Dit plan wordt gemaakt door de leerkracht(en) en besproken met de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de directeur. Dit plan wordt daarna besproken met de ouders. Zij tekenen dit plan voor gezien.