Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers

De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van chromebooks. Er zijn standaard 4 chromebooks in iedere klas.
Ook hebben we verrijdbare karren waar nog eens 15 chromebooks in zitten, zodat er met een hele groep mee gewerkt kan worden.
Groep 8 werkt met rekenen op iPads d.m.v. Gynzy Kids.

De groep 1 t/m 4 hebben iPads tot hun beschikking. Vanaf het schooljaar 2020 – 2021 gaat groep 3/4 ook met Gynzy Kids rekenen op de iPad.

Digitale schoolborden

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van nieuwe digitale schoolborden.
Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd.

Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.