Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers

Elke groep beschikt over een aantal groepsgebonden computers.
In schooljaar 2017-2018 kiezen we op welke wijze we de huidige computers en laptops gaan vervangen.

In 3 groepen draait een pilot “Werken op tablets tijdens de rekenlessen”.

Digitale schoolborden

In de lokalen van groep 1 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord. Alle digitale schoolborden zijn in mei 2018 vervangen. Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.