Rapporten

Twee keer per jaar, januari en juli, krijgen de leerlingen een beknopt rapport. Dit leerlingverslag geeft een beeld van de leer- en gedragshouding en van de toetsresultaten van uw kind.

Wij vinden het zeer belangrijk het verslag en de ontwikkeling van uw kind met u te bespreken. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de rapportbespreking met de leerkracht(en) van uw kind.

De schoolverlaters in de groepen 8 krijgen een aangepaste verkorte versie van het rapport, omdat er al een uitgebreid onderwijskundig rapport voor het voortgezet onderwijs wordt ingevuld.