Rapporten

Twee keer per jaar, in januari/februari en in juni/juli, krijgen de leerlingen een beknopt leerling verslag. Dit leerling verslag geeft een beeld van de ontwikkeling van uw kind. Ook worden de resultaten van afgenomen toetsen in het leerling verslag verwerkt.

Wij vinden het zeer belangrijk het leerling verslag en de ontwikkeling van uw kind met u te bespreken. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de bespreking van het leerling verslag met de leerkracht(en) van uw kind.