Rapporten

Twee keer per jaar, in januari en in juni, krijgen de leerlingen een beknopt  Leerling verslag. Dit leerling verslag geeft een beeld van de leer- en gedragshouding en van de toetsresultaten van uw kind.

Wij vinden het zeer belangrijk het leerling verslag en de ontwikkeling van uw kind met u te bespreken. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor de bespreking van het leerling verslag met de leerkracht(en) van uw kind.