Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Omdat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan is de middagpauze ingekort tot een half uur.

De beginbel gaat om 8.25 uur. We kunnen dan om half 9 direct starten met de lessen.
Zoals we gewend zijn is er vanaf 8.10 uur pleinwacht op de beide pleinen. Bij de beginbel van 8.25 uur verzamelen de kinderen zich op de afgesproken groepsplek op het plein.
De leerkrachten komen daar ook naartoe en nemen de leerlingen mee naar binnen.  

De deuren van de OB en BB ingang gaan daarna op slot. Dit doen we om rustig te kunnen beginnen met de lessen. Mocht een leerling onverhoopt iets later komen, dan kan er gebruik gemaakt worden van de hoofdingang. 

De school begint om 08.30 uur en eindigt om 14.30 uur (met uitzondering van de woensdag en voor de onderbouw de vrijdag). Het bekorten van de middagpauze heeft diverse voordelen. De kinderen zijn “op tijd” weer thuis in de eigen wijk of dorp en de leerkrachten kunnen een groot deel van de middag nog besteden aan niet-lesgebonden taken.

maandag     08.30 – 14.30 uur
dinsdag        08.30 – 14.30 uur
woensdag    08.30 – 12.15 uur
donderdag   08.30 – 14.30 uur
vrijdag          08.30 – 11.30 uur (groepen 1 t/m 4)
vrijdag          08.30 – 14.30 uur (groepen 5 t/m 8)

De onderbouwgroepen 1/2, 3 en 4 hebben elke vrijdag tot 11.30 uur les. Tevens zijn er in het schooljaar een aantal woensdagen vrij. Deze zijn opgenomen in het vakantierooster.