Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Omdat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan is de middagpauze ingekort tot een half uur. De school begint om 08.30 uur en eindigt om 14.30 uur (met uitzondering van de woensdag en voor de onderbouw de vrijdag). Het bekorten van de middagpauze heeft diverse voordelen. De kinderen zijn “op tijd” weer thuis in de eigen wijk of dorp en de leerkrachten kunnen een groot deel van de middag nog besteden aan niet-lesgebonden taken.

maandag     08.30 – 14.30 uur
dinsdag        08.30 – 14.30 uur
woensdag    08.30 – 12.15 uur
donderdag   08.30 – 14.30 uur
vrijdag          08.30 – 11.30 uur (groepen 1 t/m 4)
vrijdag          08.30 – 14.30 uur (groepen 5 t/m 8)

De onderbouwgroepen 1/2, 3 en 4 hebben elke vrijdag tot 11.30 uur les. Tevens zijn er in het schooljaar een aantal vrijdagen vrij. Deze zijn opgenomen in het vakantierooster.