De groepen

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke én aanspreekpunt voor uw kind. Echter, een heel team van medewerkers werkt samen met de leerkracht om het onderwijs in al zijn facetten goed te laten verlopen.

Groepen

De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen.

De onderbouw:

In de onderbouw (groepen 1-2-3-4-5) zitten de leerlingen van 4 t/m 8 á 9 jaar. De inhoud van het onderwijs in groep 1 / 2  is hierbij o.a. via spel en betekeningsvolle situaties werken aan de ontwikkeling van de kinderen, het werken aan de grove en de fijne motoriek, de omgang met anderen en de leervoorwaarden: ontluikende geletterd- en gecijferdheid.
In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. Er wordt ook nog veel aandacht besteed aan het spelen in betekenisvolle situaties, spelbegeleiding, de taalontwikkeling en de leervoorwaarden. Indien nodig zijn leerlingen in groep 4 ook nog bezig met het aanvankelijk lees-, taal- en rekenonderwijs.
Het leren lezen is een belangrijke opdracht voor de school. Vanaf het moment dat een leerling een AVI-niveau heeft bereikt, kan hij/zij deelnemen aan het groepsdoorbroken lezen. Daarbij wordt in 1 of 2 instructieniveaus technisch lezen gegeven.

De middenbouw:

In de middenbouw unit hebben de leerlingen de leeftijd van ± 8 t/m 10 jaar. In deze groepen wordt er gewerkt aan technisch en begrijpend lezen, schrijven en rekenen. Ook spelling en schriftelijke taalontwikkeling krijgen veel aandacht.

De bovenbouw:

In de bovenbouw unit hebben de kinderen de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Naast de voortzetting van het leerproces wordt in deze groepen al gerichter gewerkt aan de voorbereiding op de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zo leren de leerlingen zelfstandig te werken en hun werk in te plannen. Alle 12-jarige leerlingen krijgen een eindonderzoek. Alle 12-jarige leerlingen krijgen een eindonderzoek. Hierna wordt in overleg met de ouders bepaald naar welke vorm van onderwijs de leerling gaat.

De teamleden werken in units samen om het onderwijs vorm te geven. Een unit bestaat uit 2 aansluitende groepen.

In een unit werken niet alleen de teamleden intensief samen buiten de schooltijden. Regelmatig zien we dat groepen leerlingen samen komen in onze thema lessen.

In alle bouwen wordt op een ontwikkelingsgerichte manier binnen thema’s aan wereldoriëntatie en burgerschap gewerkt.

In groep 1/2 werkt naast de leerkracht alle dagen een onderwijsassistent.

In de unit van de groepen 3/4 en 4/5 werkt naast de leerkracht vier dagen een onderwijsassistent.

In de unit van de midden- en bovenbouw werkt een leerkracht die ondersteunt in het onderwijs in de groepsdoorbroken lessen en bij de themalessen.