Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. Hierdoor kunnen deze kinderen ‘meedoen’ met hun leeftijdgenootjes. Stichting Leergeld helpt o.a. bij deelname aan een schoolreisje, lid worden van een sportvereniging, de aankoop van de sportuitrusting voor de club of kleding voor de scouting, balletschoenen voor balletles of een fiets om ergens heen te kunnen gaan.

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:

  • die woonachtig zijn in de gemeente Apeldoorn of Voorst
  • van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben beneden de 120% van het bijstandsniveau. Dit is vanaf 1 januari 2021  € 1.226,- voor alleenstaande ouders en € 1.751,- voor twee-oudergezinnen. Bent u woonachtig in de gemeente Voorst dan komt u in aanmerking met een inkomen tot 125% van het bijstandsniveau.

Wat te verwachten?

De kinderen worden geholpen doordat voor hen een aantal zaken geheel of gedeeltelijk kan worden betaald:

  • (een deel van) het schoolreisje of het schoolkamp bij het basisonderwijs
  • bij het voortgezet onderwijs vragen we een deel kwijtschelding aan voor de schoolrekening en betalen we een deel van de overige kosten,  bijvoorbeeld voor excursies
  • vanaf 6 jaar een tweedehands fiets
  • voor leerlingen op het voortgezet onderwijs een chromebook
  • (een deel van) de contributie voor een sportclub, muziekles, dansles, scouting etc.
  • de kleding en andere noodzakelijke zaken bij een sport.

Sinds schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. op de website van stichting Leergeld voor andere vergoedingen.

Aanvraag indienen?

Ouders die al bij Stichting Leergeld staan ingeschreven, kunnen hun aanvraag per e-mail sturen naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl.

Gezinnen die nog niet zijn ingeschreven bij Stichting Leergeld, kunnen een aanvraag indienen via de website www.leergeld.nl/apeldoornvoorst/
Stichting Leergeld neemt dan zo spoedig mogelijk contact op om een huisbezoek in te plannen en de inschrijving te regelen.

Afspraak maken of meer informatie

Stichting Leergeld is iedere werkdag bereikbaar van 8.30 uur- 17.00 uur op telefoonnummer: 085 047 17 74 (lokaal tarief) 

Spreekuur

Informatie over het spreekuur leest je op op de website van Stichting Leergeld.

In de schoolvakanties is Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst  gesloten.