Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. Sommige activiteiten die op school door de leerkrachten worden georganiseerd kosten echter wel geld en daar vragen wij uw bijdrage voor.
De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen en gaan de groepen 5 t/m 8 naar de ASK-voorstelling in Orpheus. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Deze bijdrage is vastgesteld op 20 euro per kind. Wanneer er 2 of meerdere kinderen uit 1 gezin op school zitten, is de bijdrage 30 euro totaal. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de kinderen.

Omdat de kosten voor schoolreisjes per schooljaar en per groep verschillen vragen we daarnaast een vrijwillige bijdrage voor de schoolreizen, Hapskamp en schoolverlaterskamp. Per jaar worden door de Medezeggenschapsraad en het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directeur.

Stichting Leergeld
Met ingang van 2021-2022 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Stichting Leergeld vergoedt dit schooljaar nog wel schoolreisjes en schoolkamp
Sinds september 2020 ontvangen ouders geen vergoeding meer van Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst voor de vrijwillige ouderbijdrage. Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst heeft nu besloten om ouders die hiervoor in aanmerking komen, dit schooljaar nog wél een vergoeding te geven voor schoolreisjes en schoolkamp. Aanvragen die door ouders al zijn gedaan, worden met terugwerkende kracht in behandeling genomen. Het kan zijn dat de afwikkeling iets langer duurt.

De Boemerang kent een stichting schoolreizen en kampgelden. Leden van de directie en het schoolteam beheren het geld van de stichting.