Vertrouwenspersoon

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep.

Mevrouw Yvonne Kamsma
Telefoon 06 1400 1672
yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

 

Interne vertrouwenspersonen

Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’. Het college van bestuur van Leerplein055 benoemt de voorgedragen medewerker als interne vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon van een school is contactpersoon voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De interne vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn of haar taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bestuur van Leerplein055.

De interne vertrouwenspersonen (ouders en medewerkers) op de Boemerang zijn:

Ellis Visser : evisser@leerplein055.nl
Dorinda Amahorsea : damahorsea@leerplein055.nl

Interne vertrouwenspersonen (leerlingen) op de Boemerang zijn:

Ely Bagerman: ebagerman@leerplein055.nl

Telefoonnummer De Boemerang: 055-360 27 40