nieuwsbrief

basisschool Sbo de Boemerang

30 augustus 2018

Juf Francisca is moeder geworden van Lizzy

Juf Francisca heeft in de zomervakantie een gezonde dochter Lizzy gekregen. Ze heeft Lizzy al vol blijdschap aan de collega’s laten zien. We feliciteren juf Francisca van harte en wensen haar samen met haar gezin veel geluk en liefde toe. Juf Francisca is tot en met 26 november met zwangerschapsverlof.

 

Personeel

Juf Renée en meester Fokke zijn helaas nog ziek. Juf Renée is gelukkig wel in de groep aan het werk.
We gaan op 4 oktober afscheid nemen van juf Angel, die door ziekte is afgekeurd. Juf Angel heeft vanaf 2000 fulltime op de Boemerang gewerkt (en daarvoor op de Van Tolédoschool).
Wij bedanken juf Angel voor haar inzet voor de kinderen en ouders.
We wensen haar alle goed toe voor de toekomst.

Algemene ouderavond 5-9-2018, thema Social Media

Hierbij nodigen wij alle ouders/ verzorgers van harte uit voor een algemene kennismakingsouderavond op woensdag 5 september 2018 op de Boemerang.

Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur
Start van het programma om 19.30 uur
Kennismaking in de groep van uw kind 20.30 uur
Eindtijd 21.15 uur

Programma:

Thema: SOCIAL MEDIA

Dit thema is gekozen, omdat onze kinderen opgroeien in een wereld die vol zit met ‘nieuwe’ communicatiemiddelen, zoals de IPad, de mobiele telefoon, digiborden enz.

Kinderen zijn hier vaak heel behendig mee. Hoe kun je media gebruiken bij de ontwikkeling van je kind? Hoe maak je jouw kind wijs genoeg om zelfstandig van de media gebruik te maken? Het gaat om de ontwikkeling van kinderen met deze middelen.

We hebben een deskundige uitgenodigd van Bureau Jeugd & Media, Merijn Bartman. Zij zal ons vertellen en laten zien wat de mogelijkheden zijn. Het gaat om een informatief “uurtje”.

Aansluitend kunt u een bezoek brengen aan de eigen groep van uw kind voor kennismaking met de leerkrachten en de activiteiten gedurende het schooljaar.  (We praten hier over de algemene zaken die de groep betreffen). De individuele gesprekken over uw kind houden we op het ouderspreekuur van 18 september 2018. Als u de leerkracht eerder wilt spreken, is het handig om een afspraak te maken.

We hopen dat u aanwezig bent op deze avond.

Met vriendelijke groet,

Directie, team en MR van SBO de Boemerang

Veilige verkeerssituatie rond de school

We hebben u nodig om de verkeerssituatie rond onze school veilig te houden!

Onze leerlingen komen op diverse manieren naar school, daarom hebben we de ingang bij de gymzaal voor de fietsersgereserveerd en is de achteringang naast het gebouw van de tafeltennisvereniging voor de kinderen die met de auto en taxibussen komen.

Parkeren:
Het parkeren bij het ophalen van de kinderen brengt regelmatig onveilige situaties met zich mee. Om deze te voorkomen vragen wij u om auto’s te parkeren in de parkeervakken achter de school. Als deze allen bezet zijn, is er voldoende parkeerruimte achter de sporthal.

Het is niet toegestaan uw auto tegenover de hoofdingang en langs het plantsoen tussen de school en de sporthal in te parkeren. Dit brengt zeer onveilige situaties voor onze fietsende leerlingen met zich mee.

De rijrichting rondom het plantsoen achter de school gaat “tegen de klok in”. Ook de kinderen fietsen dus vanuit de school direct rechtsaf. Wij vragen automobilisten rekening met hen te houden.
Klik hier voor een situatieschets.

Voor de taxibussen zijn de parkeerplekken direct naast de school gereserveerd met gele pionnen.

We gaan uit van uw medewerking om zo de veiligheid voor de kinderen te kunnen waarborgen!

Gymrooster schooljaar 2018-2019

Groep   1/2    maandag / woensdag / donderdag / vrijdag
Groep   3/4    groep 3 maandag / woensdag / vrijdag
                      Groep     4     woensdag / donderdag / vrijdag
Groep   4/5    woensdag / donderdag
Groep    5      maandag / donderdag
Groep   5/6    maandag / woensdag
Groep   6/7    donderdag / vrijdag
Groep   7A    maandag / vrijdag
Groep   7B    donderdag / vrijdag
Groep    8     maandag / vrijdag

Sportnieuws

Na een fijne vakantie gaan we weer beginnen aan een sportief jaar.
Binnenkort komt er een uitgebreide sportnieuwsbrief uit met daarin de volgende punten:

1. Nieuws
2. De schoolsportkalender
3. Sport van de maand
4. Sportclub extra
5. De combinatiefunctionaris
6. De sportvragenlijst

Graag wil ik uw aandacht voor het volgende:
Wilt u samen met uw zoon/dochter kijken naar de gymkleding? Wij willen graag dat alle kinderen passende gymschoenen dragen, geen zwarte en afgevende zolen. Het dragen van gymschoenen voorkomt veel blessures tijdens de gymlessen.
Naast het dragen van gymschoenen hebben de kinderen gymkleding nodig. Alle leerlingen dragen een T-shirt, geen hemd, topjes etc., en een korte broek, legging of trainingsbroek.
Mochten er al eerder vragen of opmerkingen zijn voor de Sportnieuwsbrief uitkomt, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Ely Bagerman / vakleerkracht bewegingsonderwijs

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

Hoofdluiscontrole

Elke week na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door een groep ouders.
De eerste hoofdluis controle van dit schooljaar is in de week van 28 augustus t/m 1 september.
Deze controles werken zeer goed, want onze school is nagenoeg luisvrij!

Het is belangrijk dat uw kind op deze controle dagen zonder gel op school komt, dit belemmert de controle.

Als er toch luis waargenomen is, dan neemt de groepsleerkracht contact op met de betreffende ouder / verzorger en krijgt iedereen in de groep een berichtje over extra controles thuis en op school

We hebben dit jaar een groep van 10 ouders, die zich hiermee bezig gaan houden!!

Ingrid Teunissen / teamleider

Boeken van school / boeken van thuis

Wanneer uw kind een boek van school mee naar huis neemt, wilt u er dan op letten dat dit boek ook weer mee naar school gaat? We missen nog een aantal schoolboeken.

Wanneer uw kind een boek van zichzelf mee naar school neemt, wilt u dan duidelijk de naam van uw kind in het boek schrijven!

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sbo de Boemerang is onderdeel van Leerplein055