Huiswerk

Veel ouders willen graag thuis met hun kind school- en huiswerk maken.
In principe willen wij u adviseren de schoolvakken zoveel mogelijk op school te laten plaatsvinden en uitsluitend thuis te oefenen als de leerkracht en/of de intern begeleider dat aangeeft. In de groepen 7 en 8 wordt begonnen met het leren omgaan met een weektaak en een agenda en er wordt voorzichtig gestart met huiswerk.
Wat u thuis wel altijd kunt doen, is voorlezen en uw kind zelf laten lezen op het niveau waarop hij/zij is ingedeeld.
In overleg tussen ouders, de leerkracht en de taal-/leesspecialist wordt soms gekozen voor huiswerk op het gebied van spelling.