Onderwijsbegeleidingsdienst ‘IJsselgroep’

2e Wormenseweg 80 7331 VG Apeldoorn Telefoon 088 093 10 00 E-mail info@ijsselgroep.nl


Ontwikkelingsperspectiefplan

Iedere leerling in het SBO heeft een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan wordt gemaakt door de leerkracht(en) en besproken met de intern begeleider, de orthopedagoog enLees meer


Onze leerlingen en de aanpak

De kinderen op de Boemerang hebben allemaal een onderwijsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. Zij hebben een andere onderwijsomgeving nodig dan de reguliereLees meer


Openbaar onderwijs

De Boemerang is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Onze school is een afspiegeling van de samenleving: zoveel mensen, zoveel religies, zoveel culturen. Een kindLees meer


Openbaar onderwijs bij Leerplein055

Onze school behoort tot Leerplein055 waar 26 openbare (basis)scholen in de Gemeente Apeldoorn onder vallen. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. DeLees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. Sommige activiteiten die op school door de leerkrachten worden georganiseerd kosten echter wel geld en daar vragen wij uw bijdrage voor. DeLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijkLees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn

Jean Monnetpark 15 7336 BA  Apeldoorn. Vragen kunt u bij voorkeur per mail sturen naar info@swvapeldoornpo.nl Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn telefonisch bereikbaar op 055-7600300Lees meer


Pauzes

In de groepen 3 t/m 8 is er om 9.50 uur tijd om te eten en drinken. De leerkracht leest voor / bespreekt de pauzeLees meer


Rapporten

Twee keer per jaar, november en in juni, krijgen de leerlingen een beknopt  Leerling verslag. Dit leerling verslag geeft een beeld van de leer- en gedragshoudingLees meer