Leerplicht en verlof

Om toegelaten te worden tot de basisschool moet uw kind 4 jaar zijn. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Als uw kind om welkeLees meer


Leesprotocol

Leerlingen die op de Boemerang komen zijn op de basisschool al gevolgd en begeleid met het protocol leesproblemen en dyslexie. Veel kinderen hebben ernstige leesproblemenLees meer


Meldcode kindermishandeling

Landelijk is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. BinnenLees meer


Meldingen over kinderen (verwijsindex)

Sommige kinderen hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex GelderlandLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 14 groepsleerkrachten, 1 docent bewegingsonderwijs en 2 onderwijsassistente(s), die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn. De meeste groepen werken metLees meer


Missie van Leerplein055

Ruim 4200 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen, op henLees meer


Motto, Missie en Visie

Motto Leren met je hoofd, hart en handen. Missie Leren in een plezierige, betekenisvolle omgeving. Aandacht voor elkaar en de ander. Het kind staat metLees meer


Nieuwsbrief

U ontvangt 1 x in de 2 á 3 weken per e-mail de Boemeranginfo, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kuntLees meer


Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn geschreven voor de periode van 2014-2018. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen en de ondersteuningsplanraad besproken.Lees meer


Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis worden verpleegd. De SOZKA werkt samen metLees meer