Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


Gemeente Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn Contact telefoonnummer: 14 055. bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.


GIGANT, markant in cultuur

Nieuwstraat 379 7311 BR  Apeldoorn Tel:  (055) 5213967 en (055) 5219355 Mail: info@markantapeldoorn.nl www.markantapeldoorn.nl


GMR

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpenLees meer


Groep 7,8 en het voortgezet onderwijs

Alle leerlingen uit de groepen 8 krijgen in de maanden december en januari een eindonderzoek. Daarna wordt een schooladvies geformuleerd en dit wordt verwoord inLees meer


Gymrooster

Gymrooster schooljaar 2018-2019 Groep   1/2 maandag / woensdag / donderdag / vrijdag Groep   3/4 groep 3 maandag / woensdag / vrijdag groep 4Lees meer


Het lesrooster

groep 1/2: De kleuters zijn vanaf 08.20 uur welkom in de klas waar ze ontvangen worden door de leerkracht en de onderwijsassistent. Ze trekken danLees meer


Huiswerk

Veel ouders willen graag thuis met hun kind school- en huiswerk maken. In principe willen wij u adviseren de schoolvakken zoveel mogelijk op school teLees meer


Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderenLees meer


Inspectie van het Onderwijs

Postadres Postbus 2730 3500 GS Utrecht website: www.onderwijsinspectie.nl