de directie

De directeur van de school is Anja Baars. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. OnzeLees meer


de groepen

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke én aanspreekpunt voor uw kind. Echter, een heel team van medewerkers werkt samen met de leerkracht om het onderwijsLees meer


De identiteit van de school

Motto Leren met je hoofd, hart en handen. Missie Leren in een plezierige, betekenisvolle omgeving. Aandacht voor elkaar en de ander. Het kind staat metLees meer


De medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raadLees meer


De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen De toelating van nieuwe leerlingen Nieuwe leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring van Passend Onderwijs  kunnen het gehele schooljaar instromen, in onderlingLees meer


Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen zijn dit jaar: De invoering van de nieuwe lesmethode Veilig leren lezen (aangepaste versie) in groepLees meer


Externe vertrouwenspersonen

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


Externe vertrouwenspersoon seksuele intimidatie

Yvonne Bos, sociaal verpleegkundige bij GGD Noord- en Oost-Gelderland telefoon 088-443 3131 email: y.bos@ggdnog.nl


Extra begeleiding in de school

Speel-o-theek: De Boemerang heeft ook een speel o theek. In deze Speel o theek hebben we gezelschapsspelen die kunnen worden uitgeleend binnen onze school. OpLees meer


Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakt (groeps)handelingsplannenLees meer