De directie

De directeur van de Boemerang is Ingrid Teunissen. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 isLees meer


De groepen

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke én aanspreekpunt voor uw kind. Echter, een heel team van medewerkers werkt samen met de leerkracht om het onderwijsLees meer


De identiteit van de school

Motto Leren met je hoofd, hart en handen. Zien en gezien worden,. Missie Leren in een plezierige, betekenisvolle omgeving. Aandacht voor elkaar en de ander.Lees meer


De medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur en school. De raad heeftLees meer


De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen De toelating van nieuwe leerlingen Per 1 januari 2021 is er de gezamenlijke afspraak tussen de 3 besturen van deLees meer


Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen voor schooljaar 2010-2020 zijn: Invoering van de methode “Estafette” voor voortgezet technisch lezen BorgingLees meer


Extra begeleiding in de school

Speel-o-theek: De Boemerang heeft ook een speel-o-theek. In deze Speel-0-theek hebben we gezelschapsspelen die kunnen worden uitgeleend binnen onze school. Op deze manier wordt ookLees meer


Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zo veel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakLees meer


Gebruik mobiele telefoon

Leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben, moeten deze om 8.30 uur bij de leerkracht inleveren. De leerkracht bewaart de telefoons in  het afgeslotenLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer