De directie

De directeur van de school is Anja Baars. Zij stuurt samen met Ingrid Teunissen, teamleider, de school aan. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voorLees meer


De groepen

De leerkracht is de eerst verantwoordelijke én aanspreekpunt voor uw kind. Echter, een heel team van medewerkers werkt samen met de leerkracht om het onderwijsLees meer


De identiteit van de school

Motto Leren met je hoofd, hart en handen. Missie Leren in een plezierige, betekenisvolle omgeving. Aandacht voor elkaar en de ander. Het kind staat metLees meer


De medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raadLees meer


De zorg voor onze leerlingen

De zorg op grote lijnen De toelating van nieuwe leerlingen Nieuwe leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring van Passend Onderwijs  stromen bij voorkeur na een vakantie inLees meer


Dit jaar onder de aandacht

We werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. De verbeteronderwerpen voor schooljaar 2018-2019 zijn: Oriëntatie op een methode voortgezet technisch lezen Verbeteren leerkrachtvaardigheden directeLees meer


Extern vertrouwenspersoon

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer


Extra begeleiding in de school

Speel-o-theek: De Boemerang heeft ook een speel o theek. In deze Speel o theek hebben we gezelschapsspelen die kunnen worden uitgeleend binnen onze school. OpLees meer


Extra mogelijkheden voor hulp

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en didactisch gebied zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. De leerkracht maakt (groeps)handelingsplannenLees meer


Gebruik mobiele telefoon

Leerlingen die een mobiele telefoon bij zich hebben, mogen deze om 8.30 uur bij de leerkracht inleveren. De leerkracht bewaart de telefoons in  het afgeslotenLees meer