Leerlingenraad SBO de Boemerang

donderdag 7 november 2019

Zoals u misschien al heeft gehoord van uw zoon/ dochter; wij hebben vorige week in de midden- en bovenbouwgroepen verkiezingen gehouden voor de Boemerang Leerlingenraad.
Elke groep heeft op een democratische manier een vertegenwoordiger van de groep gekozen die dit schooljaar lid is van onze leerlingenraad.

We zijn heel blij dat de volgende kinderen in de leerlingenraad komen meedenken en beslissen:
gr 5/6 Nassiera
gr 6 Bram
gr 6/7 Markus
gr 7/8 Milan W
gr 8a Ruben
gr 8b Floor
Vanuit personeel juf Ingrid

 • De leerlingenraad is een groep enthousiaste kinderen die hun groep vertegenwoordigen.
 • Zij zijn democratisch gekozen door de leerlingen uit de groepen 5/6 t/m 8.
 • Zij denken na en beslissen mee over verschillende activiteiten en veranderingen die op de Boemerang kunnen plaatsvinden.
 • De leerlingenraad wordt aan het begin van elk schooljaar gekozen, vanuit verkiezingen in de midden en bovenbouw groepen.
 • De raad komt 6x per jaar bij elkaar. Hiervoor hebben de leden een rooster.
 • Juf Ingrid is bij deze vergadering aanwezig als adviseur/ begeleider.
 • Juf Ingrid maakt notulen van elke vergadering, hierin staan ook de agendapunten voor de volgende vergadering in.
 • De leden van de raad bespreken elke week na een vergadering (m.b.v. de notulen en zo nodig met de juf ) wat er besproken en besloten is.
 • Alle leerkrachten krijgen de notulen van de leerlingenraad
 • Elk lid van de leerlingenraad heeft een map “Leerlingenraad”
 • Leerlingen van de Boemerang kunnen hun ideeën meegeven aan de leden van de raad.
 • Meesters en juffen van de Boemerang kunnen ook bespreekpunten inbrengen.

Wij hopen op veel mooie ideeën en een fijne samenwerking!

Delen via