OGO

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) binnen wereldoriëntatie

Leren over de wereld door te werken binnen thema’s. We willen betekenisvol onderwijs verzorgen. Elk thema start met een activiteit waarbij leerlingen worden ondergedompeld in het onderwerp en nieuwsgierig gemaakt worden. Het werken aan het thema verloopt in fasen en er wordt woordenschatonderwijs aan gekoppeld.

In de onderbouw worden speelhoeken over het thema ingericht die uitnodigen om al spelend nieuwe woorden en vaardigheden te leren. In hogere groepen gaan leerlingen op onderzoek uit om meer te leren over het thema. Maar er wordt ook kennis overgedragen, er worden deskundigen uitgenodigd of we gaan op stap om de “echte wereld” te ervaren. De klas wordt in de sfeer van het thema gebracht.

Kinderen krijgen niet alleen meer kennis over het thema, maar leren ook vaardigheden zoals samenwerken, plannen maken en zichzelf presenteren. De leerkracht verbindt zijn vakinhoudelijke kennis over bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en biologie aan het thema. Hij / zij maakt gebruik van bronnenboeken.

De themacyclus loopt volgens het ritme: startactiviteiten, spel en onderzoek, presentaties. We maken gebruik van computer en internet, maar ook van de prachtige mediatheek met vele actuele boeken in de school. Tijdens de OGO werkuren wordt ook veel gewerkt aan taal en begrijpend lezen.

De OGO thema’s lopen van vakantie tot vakantie. In de laatste themaweek is er een afsluitende activiteit.
Dit kan zijn een tentoonstelling, presentatie of als we een schoolbreed thema gedaan hebben, bijv. een feest of een lopathon.

Delen via