Overblijven en kinderopvang

Tussenschoolse opvang (TSO) Overblijven 

Tussen de middag heeft iedereen een half uur pauze van 12.00 – 12.30 uur. Alle kinderen blijven over. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er wordt geluncht met de groepsleerkracht in de klas. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee (geen frisdranken, maar vruchtensappen, melk of een melkproduct).

Na de lunch wordt er buiten gespeeld en houden meerdere leerkrachten per plein toezicht. Er zijn vele buitenspelmaterialen. Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen groep en kunnen daar of in de “straat” spelen met binnenspeelmateriaal.

In de ochtendpauze mogen de leerlingen hun zelf meegebrachte drinken, fruit, brood of een gezonde koek eten.

 Voor- en naschoolse opvang

Op de Boemerang is geen vorm van buitenschoolse opvang aanwezig.
Dit is door de wet niet geregeld, omdat de SBO-school een regiofunctie heeft.
De kinderen komen naar school uit alle wijken van Apeldoorn en de direct omliggende plaatsen.
In de praktijk blijken er té weinig ouders voor- en naschoolse opvang te willen inkopen.

Delen via