Tevredenheidspeilingen

donderdag 7 januari 2021

Vanaf oktober zijn de tevredenheidspeilingen afgenomen en de uitkomsten zijn geanalyseerd en besproken met het team en de MR.

Vanuit de leerling vragenlijst komt naar voren dat:

 • de leerlingen vinden dat zij veel leren en hierbij goed geholpen worden
 • de leerlingen een goede relatie met de leerkrachten ervaren
 • de leerlingen zich veilig voelen op school
 • 6 % van de leerlingen vindt het moeilijk om naar school te gaan
  Dit wordt in de groep en in individuele gesprekken besproken met de leerlingen

Vanuit de ouder vragenlijst komt naar voren dat:

 • ouders zeer tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs
 • ouders tevreden zijn over de pedagogische afstemming en het pedagogisch klimaat
 • ouders tevreden zijn over de informatie m.b.t. de ontwikkeling van hun kind
 • 33% van de ouders de vragenlijst heeft ingevuld
  Wij vinden het belangrijk dat wij, een volgende keer, meer tevredenheidspeilingen retour krijgen. Daarom bieden wij bij de volgende tevredenheidspeilingen ouders de mogelijkheid deze op ook op school in te vullen. Ook geven wij daar waar nodig, ouders hulp of uitleg bij het invullen van de vragenlijst. Op die manier hopen wij meer ouders te betrekken bij de tevredenheidspeilingen.

Delen via