Groep 3

woensdag 8 januari 2014

Hallo allemaal,
Een nieuw jaar alweer…… wat gaat de tijd toch hard! De periode van wennen in groep 3 ligt opeens zo ver achter ons en de kinderen beginnen soms al vragen te stellen over volgend jaar in groep 4! Nou, dat nog even niet hoor! We houden deze club voorlopig nog  gezellig bij elkaar. Sinds de vorige BoemerangInfo zijn we versterkt door de komst van Milan, die de sprong vanuit groep 1 / 2 naar ons heeft gewaagd, en door Kyra die in Apeldoorn is komen wonen. Samen met hen gaan we de tweede helft van het jaar in en wensen hen een heel fijne tijd bij ons in de klas toe.

Meester Robin blijft ook het hele schooljaar  bij ons, maar van juf Stephanie moeten we binnenkort afscheid nemen. Dat wordt even slikken…. Ook juf Andrea hebben we uitgezwaaid, maar toch ook weer niet helemaal: zij is nu in groep 8 aan de slag dus we komen haar nog wel eens tegen! En dan tenslotte verwelkomen we meester Aron, die de komende tijd bij ons in de groep en bij meester Ely gaat stagelopen. Veel plezier op de Boemerang, Aron!

geboortekaartjeNu de vakantie erop zit beginnen we aan een nieuw thema. Voor de komende periode hebben gekozen voor het thema TIJD en houden het heel dicht bij ons zelf: onze eigen groei in de tijd, van pasgeboren baby’tje naar nu. Met het oog daarop willen wij jullie vragen – als dat kan – het geboortekaartje van je kind mee naar school te geven. Wij maken er dan een kopie van en dan komt het weer mee terug. En baby-foto zou ook heel welkom zijn! Mochten jullie nog meer in willen brengen, dan houden we ons van harte aanbevolen!

Groeten van de juffen en meester Robin van groep 3

Delen via