Bespreking leerlingverslag (telefonisch)

13 juli 2020 - De hele dag

I.v.m. de Corona zullen de besprekingen van het Leerlingverslag zoveel mogelijk telefonisch gehouden worden. Als dit voor u niet wenselijk is, maken wij een afspraak (liefst) buiten de school of in de klas, waarbij de 1,5 m afstand regel gehanteerd zal worden.

Delen via