nieuwsbrief

basisschool Sbo de Boemerang

15 november 2018

Afscheid juf Anja en juf Renee

Op 1 november hebben juf Anja en juf Renee afscheid benoemen van de Boemerang, Juf Anja omdat zij directeur is geworden van het Samenwerkingsverband Passend onderwijs po en juf Renée omdat zij met pensioen gaat.

Zij hebben alle leerlingen een leuke voorstelling aangeboden in de blauwe zaal. Wat heeft iedereen hier van genoten! Toen de school uitging mochten Anja en Renée over de uitgerolde rode loper lopen en hebben zij alle leerlingen de hand geschud en hebben de leerlingen voor allebei een grote mand gevuld met allemaal mooie doosjes, die ze zelf gemaakt hadden.

Daarna hebben Anja en Renée afscheid genomen van alle collega’s en veel oud-collega’s met een hapje en een drankje.

Het was een drukke maar mooie en bijzondere dag voor hen.

Toestemming beeldgebruik

Volgens het protocol van Leerplein055 moet er ieder jaar opnieuw toestemming gevraagd worden aan ouders/verzorgers voor het plaatsen van foto’s op de website en de nieuwsbrief.

Uw kind heeft hiervoor een formulier meegekregen. Wij verzoeken u dit formulier ingevuld en ondertekend aan uw kind mee te geven, als u dat nog niet heeft gedaan. Zolang dit formulier met toestemming niet bij ons binnen is, mogen er geen foto’s waarop uw kind staat op de website of in de nieuwsbrief geplaatst worden.

We hebben al van veel ouders / verzorgers de ouderbijdrage voor 2018-2019 mogen ontvangen. Heeft u de ouderbijdrage van € 20,– nog niet overgemaakt? ( Voor 2 of meer kinderen € 30,--) 

Dit kan op het volgende rekeningnummer:

NL16 RABO 0122 2308 25 t.n.v. Stichting oudergelden o.v.v. de naam van uw kind.

U mag de ouderbijdrage ook contant betalen.

Nieuw thema in de groepen 7 en 8

Na de herfstvakantie zijn we in de groepen 7 en 8 gestart met het nieuwe thema ‘’Buitenissig’’. Nu denkt u vast: ‘Wat is buitenissig’? De kinderen weten dit onderhand al erg goed! Buitenissig is een ander woord voor ‘opvallend’ of ‘apart’.

We zijn dit thema gestart met onze pantoffels en een spons. Deze voorwerpen zijn niet zo buitenissig, maar wel als je je bedenkt dat er ook dieren zijn die zo heten: het pantoffel- en sponsdiertje.

De komende periode leren we hoe het dierenrijk is onderverdeeld en kijken we vooral naar buitenissige dieren. Dit doen we door naar interessante filmpjes te kijken, teksten te lezen en natuurlijk door zelf op onderzoek uit te gaan. Zo weten we al dat het dierenrijk eerst wordt opgesplitst in ééncelligen en meercelligen. Ook weten we dat de meercelligen opgesplitst kunnen worden in gewervelde en ongewervelde dieren. In groep 8 hebben we zelfs het gebit van een carnivoor, herbivoor en omnivoor gekleid.

Wist-u-datjes:

De pootjes van een axolotl zelf weer aangroeien?
De gekko zijn eigen lensjes schoonlikt, omdat hij niet kan knipperen?
De yoda-vleermuis heel veel lijkt op een karakter uit de film Star Wars?
De koe vier magen heeft en hierdoor ook onder de buitenissige dieren valt?

Sport van de maand

Wij willen u er nog graag op attenderen dat er weer mooie en uitdagende sporten staan op de kalender van sport van de maand.
Sport van de maand is een mooie gelegenheid om op een vrijblijvende manier in contact te komen met verschillende sporten.
Voor meer informatie zie: https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand

Kidsrun – Midwinter Marathon 2019

Op 3 februari 2019 vindt weer de jaarlijkse Centraal Beheer Kidsrun plaats tijdens de Midwinter Marathon. De Kidsrun is voor alle kinderen t/m 12 jaar.
Inschrijven moet u zelf doen via : www.midwintermarathon.nl , dit kan tot 12 januari 2019.
Op de dag zelf kan niet meer worden ingeschreven . De kosten zijn 3 euro per kind.

Combinatiefunctionaris:

Door allerlei omstandigheden hier op school ben ik er niet aan toegekomen om, via de vragenlijst, aangevraagde gesprekken in te plannen en deze te voeren. Vanaf deze week ga ik ze weer inplannen en neem ik contact met u op. Mocht u dringend een gesprek met mij willen hebben laat het mij weten via de mail of kom even de gymzaal binnen.

Mailadres: ebagerman@leerplein055.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sbo de Boemerang is onderdeel van Leerplein055