nieuwsbrief

basisschool Sbo de Boemerang

30 januari 2018

Jheylanio heeft maar 1 kans!

De Boemerang vraagt uw aandacht voor de doneeractie die de ouders van Jheylanio zijn gestart
Jheylanio is een oud leerling van de Boemerang. Een paar maanden geleden is er een enorm grote cyste gevonden in zijn hoofd
Jheylanio heeft hierdoor grote gedragsproblemen gekregen.
Een arts in Boston VS, ziet een mogelijkheid om hem te opereren. De verzekering vergoed echter alleen de kosten die gemaakt zouden worden in Nederland
Er is € 70.000 nodig!!!
Wij willen u vragen om te helpen en een donatie te doen.
Ook op de Boemerang gaan we een actie op poten zetten!
Samen moet het ons toch lukken om op deze manier Jheylanio en zijn familie te helpen!!!!
Alvast hartelijk dank!
Via onderstaande link kunt u het hele verhaal van Jheylanio lezen en eventueel doneren.

www.doneeractie.nl

Voorleesdag 2018

Voorleesdag 2018

Zoals ieder jaar weer zijn de Nationale Voorleesdagen voor ons op De Boemerang aanleiding om druk aan de slag te gaan met voorlezen. Op woensdag 24 januari is in alle groepen (behalve de kleutergroep) voorgelezen door .... vul maar in: de moeder van juf, de meester van de gym, die leuke oud-juf die nu op een andere school werkt of de leesjuf die met pensioen is maar ieder jaar weer heel speciaal komt voorlezen. Ieder jaar weer supergezellig!

De kleutergroep doet het dit jaar anders: alle kinderen zijn lid geworden van de bibliotheek. Er is in de klas steeds een collectie biebboeken rond het thema en nu bij de Voorleesdagen, gaan ze gezellig met z'n allen op bezoek bij de bieb!

Leerling verslag

Twee keer per jaar, in februari en aan het eind van het schooljaar, ontvangen de leerlingen een leerlingverslag. De leerkracht geeft in het leerlingverslag zijn of haar persoonlijke indruk van het leren en gedrag in de klas.
We vinden overleg met de ouders heel belangrijk. Vandaar dat alle ouders worden uitgenodigd om op 6 februari met de leerkracht het leerlingverslag van hun kind te komen bespreken.
(De ouders van de leerlingen van groep 6A worden voor een ander moment uitgenodigd)

Voorleeswedstrijd

Voorleeswedstrijd

Het is heerlijk om voorgelezen te worden, maar óók heel leuk om zelf voor te lezen. Soms best moeilijk, maar wél goed om te proberen en dan steeds beter te leren. Dus gaan we weer van start met onze enige, echte Boemerangvoorleeswedstrijd! We gaan beginnen met inschrijven, dan geschikte boeken uitzoeken, oefenen in de eigen groep (en thuis!) en dan gaan we kijken wie in elke groep het het leukst doet en dát kind gaat dan meedoen met het voorleescircuit in de onderbouw.

Natuurlijk wordt één kind de uiteindelijke Boemerangvoorleeskampioen.... we houden jullie op de hoogte!

Hoofdluis

Elke week na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door een groep ouders. Ook na de kerstvakantie is de controle weer gedaan en er is geen hoofdluis geconstateerd.

Als er toch hoofdluis waargenomen wordt, dan neemt de groepsleerkracht contact op met de betreffende ouder / verzorger en krijgt iedereen in de groep een berichtje over extra controles thuis en op school.

We bedanken alle luizenmoeders weer voor hun inzet!!

De ouders van de hoofdluisgroep kunnen nog wel versterking gebruiken.
Als u wilt helpen, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Teunissen, teamleider. Telefoonnummer 3602740.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sbo de Boemerang is onderdeel van Leerplein055